Tom 1, Nr 2 (2020)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2020-07-21
Wyświetlenia strony 1876
Wyświetlenia/pobrania artykułu 30
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Terapie biologiczne w chorobach obturacyjnych płuc

Mateusz Marynowski1, Aleksandra Likońska2, Grzegorz Kardas1, Michał Panek1
Pneum Pol 2020;1(2):102-109.

Streszczenie

Przewlekłe choroby układu oddechowego to jedna z dominujących przyczyn zgonów w skali świata zarówno wśród kobiet, jak  i mężczyzn. Pośród chorób obturacyjnych dwie najbardziej rozpowszechnione na świecie i w naszym kraju to astma oskrzelowa  i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Podstawą ich farmakoterapii są leki wziewne z grupy agonistów receptora b2-ad-renergicznego (SABA, LABA), leków antycholinergicznych (SAMA, LAMA) i glikokortysteroidów wziewnych (wGKS). Istnieją jednak pacjenci, którym te leki nie zapewniają dobrej kontroli choroby. Do niedawna jedną z niewielu dostępnych dla nich opcji terapeutycznych były glikokortykosteroidy systemowe (GKS). Ich podanie wiązało się jednak z licznymi działaniami niepożądanymi. Rozwój technik molekularnych pozwolił na opracowanie terapii biologicznych, których profil terapeutyczny jest dużo korzystniejszy niż GKS. Działanie leków biologicznych przeznaczonych do leczenia astmy ciężkiej zostało udowodnione w licznych badaniach klinicznych, a ich użycie uwzględnione w zaleceniach terapeutycznych i refundowane w naszym kraju. W przypadku POChP ist-nieją coraz liczniejsze badania wskazujące na konkretne zaburzenia immunologiczne będące podłożem tej choroby, jednak próby dobrania terapii biologicznych nie przyniosły dotąd oczekiwanych rezultatów.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?