Tom 1, Nr 1 (2020)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2020-05-18
Wyświetlenia strony 620
Wyświetlenia/pobrania artykułu 26
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Kompleksowa diagnostyka raka płuca: koncepcja i model funkcjonalny

Joanna Chorostowska-Wynimko1, Rafał Krenke2, Adam Antczak3, Halina Batura- Gabryel4, Szczepan Cofta5, Rafał Dziadziuszko6, Jacek Jassem6, Maciej Krzakowski7, Renata Langfort8, Adam Maciejczyk9, Andrzej Marszałek10, Tadeusz M. Orłowski11, Rodryg Ramlau12, Adam Kozierkiewicz13, Paweł Śliwiński14
Pneum Pol 2020;1(1):85-92.

Streszczenie

Rak płuca pozostaje najczęstszym nowotworem złośliwym w Polsce i przyczyną największej liczby zgonów z przyczyn nowotworowych. Jednym ze zidentyfikowanych słabych elementów opieki zdrowotnej nad chorymi na raka płuca jest proces diagnostyczny, który jest zbyt długotrwały, rozproszony i nadmiernie angażuje zasoby sektora szpitalnego. Dotychczasowe próby reformy systemu nie doprowadziły do poprawy sytuacji.
W 2019 roku minister zdrowia przedstawił propozycje wprowadzenia tzw. lung cancer units, jednostek opieki zdrowotnej skon-centrowanych na diagnostyce i leczeniu raka płuca. W tym samym czasie rozpoczął się pilotaż sieci onkologicznej. W odpowiedzi na te propozycje Polskie Towarzystwo Chorób Płuc opracowało koncepcję modułu diagnostycznego raka płuca (MDRP), który umożliwia wykorzystanie istniejącego potencjału systemu opieki zdrowotnej i elastyczne włączenie ośrodków zajmujących się diagnostyką raka płuca tak do lung cancer units, jak i sieci onkologicznej.
Przedstawiona w niniejszej analizie koncepcja zawiera rozwiązania organizacyjne, określa zakres odpowiedzialności ośrodków zajmujących się diagnostyką raka płuca, proponuje system monitorowania jakości i szeroko pojętej koordynacji procesu diagno-stycznego u pacjentów z podejrzeniem raka płuca.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?