Tom 1, Nr 1 (2020)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2020-05-18
Wyświetlenia strony 851
Wyświetlenia/pobrania artykułu 28
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Diagnostyka raka płuca: stan obecny i obszary poprawy

Joanna Chorostowska-Wynimko1, Rafał Krenke2, Adam Antczak3, Halina Batura- Gabryel4, Szczepan Cofta4, Rafał Dziadziuszko5, Jacek Jassem5, Maciej Krzakowski6, Renata Langfort7, Adam Maciejczyk8, Andrzej Marszałek9, Tadeusz M. Orłowski10, Rodryg Ramlau11, Monika Natkaniec12, Adam Kozierkiewicz13, Paweł Śliwiński14
Pneum Pol 2020;1(1):68-84.

Streszczenie

Rak płuca pozostaje najczęstszym nowotworem złośliwym w Polsce, którego objawy kliniczne pojawiają się późno, a rokowanie jest zazwyczaj niekorzystne. W analizie omówiono praktykę procesu diagnostycznego raka płuca w ostatnich latach w Polsce wraz z ze zmianami, jakie zachodziły w wyniku wprowadzenia tzw. pakietu onkologicznego (2015) oraz jego późniejszych korekt. Dokonane obserwacje wskazują, że pomimo podejmowanych wysiłków proces diagnostyczny jest w dalszym ciągu rozproszony i często rozciągnięty w czasie. Bariery biurokratyczne powodują, że część pacjentów nie korzysta ze ścieżki wyznaczonej przez kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO), a niewłaściwe proporcje w wycenach świadczeń skutkują tendencją do nadmiernych hospitalizacji w trakcie diagnostyki. Problemem jest również powtarzanie badań obrazowych. Braki w diagnostyce patomorfologicznej i molekularnej powodują, że decyzje kliniczne bywają podejmowane bez pełnej wiedzy na temat charakteru zmiany, w tym z pominięciem kompleksowej analizy biomarkerów predykcyjnych.
Analiza procesu diagnostyki raka płuca w ramach aktualnie istniejących rozwiązań opieki zdrowotnej wskazuje na konieczność upowszechnienia systemu, w którym proces diagnostyczny ma charakter kompleksowy, jest odpowiednio zarządzany i skoordynowany, a także poddany ocenie jakości.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?