Vol 3, No 1 (2018)
Review paper
Published online: 2018-07-20

open access

Page views 1123
Article views/downloads 776
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

History of myopia research in Szczecin after World War II

Damian A. Czepita1, Aleksandra Kładna2
Ophthalmol J 2018;3(1):8-13.

Abstract

In the conducted examinations we determined that the leading center in myopia research after World War II in Poland is the Pomeranian Medical Academy (Pomeranian Medical University). In Szczecin after the World War II, various areas of ophthalmology developed significantly. Particularly intense development occurred in the field of myopia. In the conducted studies, attention was paid to epidemiology, clinical trials, surgical and conservative treatment, as well as the publication of review articles on myopia. The research findings of scientists from Szczecin were published all over the world in many prestigious journals. Their works were mostly known in the field of myopia occurrence, as well as surgical and conservative myopia treatment. The results obtained allowed the development of new methods of myopia management. The Pomeranian Medical Academy (Pomeranian Medical University) was the leading center in Poland conducting research on myopia. The researchers working in this center dealt with epidemiology, pathogenesis as well as the possibilities of surgical and conservative myopia treatment. They also pointed to the potential of using the results of experimental studies in the treatment of progressive myopia. Based on the scientific achievements of researchers of the Polish medical community after World War II, it can be assumed that in the future, scientific research will focus on the pathogenesis and treatment of myopia. The doctors place great hope on genetic treatment in inhibiting myopia progression.  

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file

References

 1. Czepita D. Możliwości wykorzystania wyników najnowszych badań doświadczalnych w leczeniu krótkowzroczności postępującej. Klin Oczna. 199; 101: 145–147.
 2. Czepita D. Współczesne poglądy na etiologię, patogenezę oraz leczenie krótkowzroczności szkolnej i postępującej. Klin Oczna. 1999; 101: 477–480.
 3. Czepita D. Myopia - epidemiology, pathogenesis, present and coming possibilities of treatment. Case Rep Clin Pract Rev 2002; 3. ; 294: 300.
 4. Czepita D. Podstawy nowoczesnego leczenia krótkowzroczności. Ann Acad Med Stetin. 2005; 51(2): 5–9.
 5. Czepita D. Wady refrakcji. Lekarz. 2007; 11(1-2): 46–49.
 6. Czepita D. Myopia - incidence, pathogenesis, management and new possibilities of treatment. Russ Ophthalmol J. 2014; 7(1): 96–101.
 7. Czepita D, Żejmo M, Czepita DA, et al. Krótkowzroczność - epidemiologia, patogeneza, postępowanie. Okulistyka. 2013; 16: 74–78.
 8. Andrzejewska W. Dalsze wyniki leczenia postępującej krótkowzroczności za pomocą circumligatio meridionalis. Klin Oczna. 1972; 42: 263–268.
 9. Andrzejewska W, Karczewicz D. Wskazania do zabiegu circumligatio meridionalis w krótkowzroczności wysokiej. Klin Oczna. 1979; 81: 359–361.
 10. Andrzejewska W, Karczewicz D, Lisicka E, et al. Późne wyniki leczenia krótkowzroczności wysokiej postępującej za pomocą circumligatio meridionalis. I. Refrakcja, ostrość wzroku, dno oka. Klin Oczna. 1987; 89: 347–350.
 11. Andrzejewska W, Remlein-Mozolewska G, Kozielec J. Ocena morfologiczna i czynnościowa kąta tęczówkowo-rogówkowego u osób z krótkowzrocznością wysoką. Klin Oczna. 1978; 48: 259–261.
 12. Andrzejewska W, Tokarz-Sawińska E, Stankiewicz W, et al. Wyniki leczenia zachowawczego krótkowzroczności wysokiej u dzieci. Klin Oczna. 1987; 89: 341–343.
 13. Baranowska-George T, Koronczewska D, Sylwestrzak Z. Charakterystyka krótkowzroczności wieku szkolnego na podstawie materiału Poradni dla Dzieci Krótkowzrocznych. I. Wielkość wadyi skurcz akomodacji. Klin Oczna 1987. ; 89: 333–336.
 14. Baranowska-George T, Koronczewska D, Sylwestrzak Z. Charakterystyka krótkowzroczności wieku szkolnego na podstawie materiału Poradni dla Dzieci Krótkowzrocznych. II. Zagadnienie dziedziczności. Klin Oczna 1987; 89. ; 337: 338.
 15. Baranowska-George T, Łąk D, Kwietniak V. Leczenie krótkowzroczności akomodacyjnej – doniesienie wstępne. Klin Oczna. 1994; 96: 322–323.
 16. Baranowska-George T, Puchalska-Niedbał L, Modrzejewska M. Metoda leczenia patologicznego skurczu akomodacji wywołanego stresem opracowana w Przychodni Przyklinicznej Katedry Okulistyki w Szczecinie – opis przypadków. Okulistyka. 2013; 16: 28–30.
 17. Czepita D, Chmielewska I. Charakterystyka zmian w obrębie statycznego pola widzenia u osób z krótkowzrocznością małą i średnią. Ann Acad Med Stetin. 2004; 50(1): 21–24.
 18. Czepita D, Filipiak D. Promień krzywizny rogówki u osób z krótkowzrocznością. Klin Oczna. 2003; 105: 155–156.
 19. Czepita D, Filipiak D. Rola astygmatyzmu w powstawaniu krótkowzroczności. Klin Oczna. 2003; 105: 385–386.
 20. Czepita D, Filipiak D. Wpływ formy astygmatyzmu na powstawanie krótkowzroczności. Klin Oczna. ; 107: 73–74.
 21. Czepita D, Gosławski W, Mojsa A. Występownie krótkowzroczności wśród uczniów w wieku od 6 do 18 lat. Klin Oczna. 2003; 105: 52–56.
 22. Czepita D, Gosławski W, Mojsa A, et al. Role of light emitted by incandescent or fluorescent lamps in the development of myopia and astigmatism. Med Sci Monit. 2004; 10: 168–171.
 23. Czepita D, Mojsa A, Czepita M, et al. Myopia and night lighting. Investigations on children with negative family history. Klin Oczna. 2012; 114: 22–25.
 24. Czepita D, Mojsa A, Ustianowska M, et al. Prevalence of refractive errors in schoolchildren ranging from 6 to 18 years of age. Ann Acad Med Stetin. 2007; 53(1): 53–56.
 25. Czepita D, Mojsa A, Ustianowska M, et al. Role of gender in the occurrence of refractive errors. Ann Acad Med Stetin. 2007; 53(2): 5–7.
 26. Czepita D, Mojsa A, Ustianowska M, et al. Reading, writing, working on a computer or watching television, and myopia. Klin Oczna. 2010; 112(10-12): 293–295.
 27. Czepita D, Mojsa A, Ustianowska M, et al. The effect of genetic factors on the occurrence of myopia. Klin Oczna. 2011; 113(1-3): 22–24.
 28. Czepita D, Mojsa A, Zejmo M. Prevalence of myopia and hyperopia among urban and rural schoolchildren in Poland. Ann Acad Med Stetin. 2008; 54(1): 17–21.
 29. Czepita D, Palacz O. Występowanie wad refrakcji u uczniów w Polsce. Kontaktol Opt Okul. 2011; 2: 9–11.
 30. Czepita D, Żejmo M. Analiza przyczyn inwalidztwa wzrokowego na podstawie opinii sądowo-lekarskich. Klin Oczna. 2005; 107: 300–303.
 31. Czepita D, Zejmo M, Mojsa A. Prevalence of myopia and hyperopia in a population of Polish schoolchildren. Ophthalmic Physiol Opt. 2007; 27(1): 60–65.
 32. Czepita DA. Education and myopia. Kontaktol Opt Okul. 2011; 2: 22–24.
 33. Czepita DA. Refractive error prevalence among children in Poland. Kontaktol Opt Okul 2013; 4. ; 9: 10.
 34. Czepita DA. Historia badań nad krótkowzrocznością w Polsce po II wojnie światowej. Praca na stopień doktora nauk o zdrowiu. PUM, Szczecin 2017: Szczecin.
 35. Czepita DA, Łodygowska E. Higiena pracy wzrokowej. Lekarz. 2012; 15(3): 42–45.
 36. Czepita DA, Zejmo M. Environmental factors and myopia. Ann Acad Med Stetin. 2011; 57(3): 88–92; discussion 92.
 37. Czepita M, Czepita D. Zachodniopomorskie badania epidemiologiczne ukierunkowane na wykrywanie krótkowzroczności. Okulistyka. 2017; 20: 20–21.
 38. Czepita M, Czepita D, Lubiński W. The Influence of Environmental Factors on the Prevalence of Myopia in Poland. J Ophthalmol. 2017; 2017: 5983406.
 39. Czepita M, Karczewicz D, Safranow K, et al. Macular Pigment Optical Density and Ocular Pulse Amplitude in Subjects with Different Axial Lengths and Refractive Errors. Med Sci Monit. 2015; 21: 1716–1720.
 40. Czepita M, Safranow K, Czepita D. The influence of reading and writing on the prevalence of myopia. Ann Acad Med Stetin. 2014; 60(2): 34–36.
 41. Grudzińska E, Modrzejewska M. Modern Diagnostic Techniques for the Assessment of Ocular Blood Flow in Myopia: Current State of Knowledge. J Ophthalmol. 2018; 2018.
 42. Karczewicz D. Badanie układu naczyniowego w oczach z krótkowzrocznością wysoką. Ann Acad Med Stetin. 1987; 33: 229–259.
 43. Karczewicz D, Adamek B, Kasprowska M, et al. Zastosowanie ćwiczeń ze szkłami plusowymi w profilaktyce krótkowzroczności szkolnej. In: Iwaszkiewicz-Bilikiewicz B. (ed): Współczesne zagadnienia okulistyki dziecięcej. Gdańsk. ; 1990: 114–119.
 44. Karczewicz D, Modrzejewska M. Ocena przepływu krwi w naczyniach krwionośnych oka u osób z krótkowzrocznością. Klin Oczna. 2004; 106(1-2 Suppl): 211–213.
 45. Karczewicz D, Modrzejewska M. Ocena przepływu krwi w naczyniach krwionośnych oka u osób z krótkowzrocznością i jaskrą pierwotną otwartego kąta. Klin Oczna. 2004; 106(1-2 Suppl): 214–216.
 46. Koronczewska D, Sylwestrzak Z. Wpływ ćwiczeń z okularami plusowymi na stan wzroku krótkowidzów. Klin Oczna. 1987; 89: 344–346.
 47. Kozielec J. Witamina PP w leczeniu zmian zwyrodnieniowych spowodowanych krótkowzrocznością wysoką. Klin Oczna. 1979; 81: 351–353.
 48. Kozielec J, Remlein-Mozolewska GE. ETO w leczeniu zmian zwyrodnieniowych siatkówki spowodowanych krótkowzrocznością wysoką. Klin Oczna. 1976; 46: 1409–1414.
 49. Lipiński A. Prof. dr hab. Witold Starkiewicz jako okulista i współorganizator Pomorskiej Akademii Medycznej. Praca na stopień doktora nauk medycznych. PUM, Szczecin 1997: Szczecin.
 50. Mikulski T. Dynamika wad refrakcji oczu. Klin Oczna. 1972; 42: 389–393.
 51. Modrzejewska M, Grzesiak W, Karczewicz D, et al. Refractive status and ocular axial length in preterm infants without retinopathy of prematurity with regard to birth weight and gestational age. J Perinat Med. 2010; 38(3): 327–331.
 52. Mozolewska-Piotrowska K, Stępniewska J, Nawrocka J. Występowanie krótkowzroczności szkolnej u studentów medycyny. Klin Oczna. 2005; 107: 468–470.
 53. Palacz O. Układ wzrokowy i jego podstawowa funkcja - proces widzenia. In: Palacz O. ed. Okulistka współczesna. PZWL, Warszawa 1986: 9–99.
 54. Palacz O, Kozielec J. Przydatność preparatu ETO w leczeniu zmian zwyrodnieniowych siatkówki spowodowanych krótkowzrocznością wysoką w aspekcie badań elektrofizjologicznych. Klin Oczna. 1977; 47: 579–581.
 55. Palacz O, Kozielec J. Wyniki leczenia witaminą PP chorych z krótkowzrocznością wysoką w świetle badań elektroretinograficznych. Klin Oczna . 1979; 81: 355–357.
 56. Puchalska-Niedbał L. Akomodacja – obecny stan wiedzy. Okulistyka. ; 25(16): 25–27.
 57. Puchalska-Niedbał L, Baranowska-George T. Zaburzenie akomodacji jako przyczyna bólów głowy – doniesienie wstępne. Okulistyka . ; 61: 61–63.
 58. Puchalska-Niedbał L, Sylwestrzak Z. Magnetostymulacja – metoda fizykoterapii stosowana w leczeniu ciężkich schorzeń narządu wzroku takich jak zwyrodnienie plamki związane z wiekiem i krótkowzroczność zwyrodnieniowa. Okulistyka . ; 17: 55–59.
 59. Starkiewicz W. Circumligatio meridionalis. Nowy sposób operacyjnego leczenia postępującej krótkowzroczności. Klin Oczna. ; 35: 363–366.
 60. Starkiewicz W, Markiewicz-Jabłońska E. Pierwsze wyniki leczenia postępującej krótkowzroczności za pomocą Circumligatio meridionalis. Klin Oczna . 1967; 37: 831–838.
 61. Sylwestrzak Z, Koronczewska D. Stan równowagi mięśniowej u dzieci z krótkowzrocznością małego i średniego stopnia. Klin Oczna . ; 89: 339–340.
 62. Zejmo M, Czepita D, Mikłaszewicz A, et al. Associations between high myopia and class II HLA. Acta Ophthalmol. 2010; 88(7): e281.