4th Conference of the Ophthalmology Journal — Update in Ophthalmology

We are pleased to invite you to the 4th Conference of the Ophthalmology Journal — Update in Ophthalmology, which will take place on 7–8 February 2020 in Lublin at the Lublin Conference Centre.

The rapidly changing clinical reality in ophthalmology forces us to constantly improve our professional skills. Therefore, knowledge of the principles of diagnosis and therapy as well as prevention and management of treatment-related complications is an indispensable element of medical training.

We are convinced that participation in the 4th Conference of the Ophthalmology Journal — Update in Ophthalmology will help the practitioners to acquire the necessary knowledge regarding the implementation of modern treatment standards and current guidelines in everyday clinical practice. Direct contact with the lecturers will provide the Conference participants with the opportunity to obtain answers to emerging doubts or prepared questions. Our Conference is addressed to a wide range of practitioners. The lecturers will present the most recent evidence-based data available in the literature and opinions of outstanding Polish and foreign experts.

See you in February in Lublin!

www.okulistyka.viamedica.pl

***

Zapraszamy na IV Konferencję „Ophthalmology Journal”. Nowości w okulistyce — update in ophthalmology, która odbędzie się w Lublinie w dniach 7–8 lutego 2020 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Szybko zmieniająca się rzeczywistość kliniczna w dziedzinie okulistyki zmusza nas do ciągłego kształcenia. Zatem znajomość zasad diagnostyki i terapii oraz walki z powikłaniami związanymi z podjętym leczeniem stanowi nieodzowny element szkolenia lekarskiego.

Jesteśmy przekonani, że udział w IV Konferencji „Ophthalmology Journal”. Nowości w okulistyce — update in ophthalmology ułatwi lekarzowi praktykowi przyswojenie niezbędnej wiedzy dotyczącej implementacji współczesnych zasad i wytycznych w codziennej praktyce klinicznej. Bezpośredni kontakt z wykładowcami umożliwi odpowiedzi na rodzące się wątpliwości czy przygotowane uprzednio pytania. Nasza konferencja adresowana jest do szerokiego grona lekarzy praktyków. Przygotowane przez wykładowców prezentacje będą zawierać najnowsze dane pochodzące z aktualnego piśmiennictwa, wykorzystującego medycynę opartą na dowodach naukowych, a także opinie wybitnych ekspertów, polskich i zagranicznych.

Do zobaczenia w lutym w Lublinie!

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., Grupa Via Medica, 73 Świętokrzyska St., 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl