Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej od samego początku swego istnienia dążyło do stworzenia wydawanego pod swą egidą profesjonalnego i prestiżowego czasopisma. Już we wrześniu 1996 roku reprezentujący grupę inicjatywną powołania PTOK prof. Grzegorz Madej napisał: "Forum wymiany doświadczeń byłyby coroczne zjazdy Towarzystwa, organizowane w Centrum Onkologii i łamy wydawnictw Towarzystwa. Na wzór europejskiego i amerykańskiego odpowiednika chcielibyśmy promować młodych klinicystów i ich prace nagrodami i stypendiami, dzięki czemu najlepsi z nich mogliby uczestniczyć w zjazdach naukowych bliźniaczych organizacji i odbywać staże specjalizacyjne w wiodących ośrodkach onkologicznych na świecie".

Na posiedzeniu Zarządu PTOK w październiku 1997 roku gorąco dyskutowano nad formą czasopisma Towarzystwa oraz ewentualnym wydawcą. W protokole z posiedzenia czytamy: "3. Wydawnictwo - Czasopismo Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej: w związku ze zgłoszeniem trzech Wydawnictw (Volumed, Nowotwory, Springer PWN) powołano Grupę inicjatywną do prowadzenia negocjacji w wyborze Czasopisma (oferty wydawnicze, warunki i regulamin publikacji), w skład której weszli: dr Barbara Czerska, prof. Grzegorz Madej, doc. Włodzimierz Ruka, dr Piotr Siedlecki, dr Jan Walewski".

Podczas III Posiedzenia Zarządu Głównego PTOK w grudniu 1997 roku:
Ad. 1. Zaakceptowano tytuł czasopisma, który brzmi "Polish Journal of Clinical Oncology" i zwrócono się do Zespołu Adwokackiego o rejestrację tytułu zgodnie z prawem prasowym. Zaproponowano zwrócenie się do: Polska - prof. J. Jassem, J. Hołowiecki, M. Podolak-Dawidziak, prof. A. Harłazińska-Szmyrka, prof. A. Kułakowski, a z zagranicy: prof. A. Horwich, J. B. Vermorken, A. Rohatiner, K. Sternberg z zapytaniem, czy zechcą uczestniczyć w Komitecie Redakcyjnym. Dalsze kandydatury będą przedstawione na najbliższym posiedzeniu zarządu.
Ad. 2. Rozpoczęto dyskusję nad programem pierwszego numeru czasopisma, sugerując, aby był to numer przeglądowy, traktujący o osiągnięciach polskiej onkologii. Propozycja ta nie została przyjęta. Sprawa programu wymaga dalszego omówienia na najbliższym posiedzeniu.

W kolejnym sprawozdaniu z IV posiedzenia Zarządu Głównego PTOK także z grudnia 1997 roku czytamy:
Ad. 2. Wybrano Redaktora Naczelnego "Polish Journal of Clinical Oncology", którym został prof. Grzegorz Madej. Sprawa rejestracji tytułu czasopisma w Sądzie jest prowadzona przez Mec. Krzysztofa Lachowskiego (w toku).

Natomiast w sprawozdaniu z IV posiedzenia Zarządu Głównego PTOK z lutego 1998 roku zanotowano: 10. Plan przygotowań do wydania 1 numeru "Polish Journal of Clinical Oncology". Ostateczny skład Rady Konsultantów Naukowych czasopisma (Kolegium Redakcyjnego).
Ad 10. Wysłano listy do wybranych naukowców zagranicznych z zaproszeniem do udziału w Radzie Konsultantów Naukowych czasopisma (A. M. Rochatiner, J. B. Vermorken, A. Horwich, C. Sternberg, A. Bono, J. Withouse, Bielak. Dotychczas skład Rady przedstawia się następująco: P. Siedlecki, J. Walewski, J. Jassem, D. Perek, A. Robak, J. Hołowiecki, J. Skołyszewski, A. Harłazińska, M. Podolak-dawidziak, J. Maciejewski, Z. Pojda, M. Pawlicki, M. Wojtukiewicz, J. Markowska, J. Steffen, J. Siedlecki, A. Borówka, W. Bartnik, W. Zatoński.

W kwietniu 1998 roku za kolejnym spotkaniu Zarządu PTOK ponownie poruszono problem czasopisma.
Ad. 4. Ustalono Komitet Redakcyjny czasopisma "Polish Journal of Clinical Oncology", w skład którego weszli: MD, FACP Cora N. Sternberg, Prof. Dr A. T. van Oosterom, Prof. Michael Whitehouse, MD, Dr Peter H. Wiernik, Prof. J. B. Vermorken, Prof. Alan Horwich, Prof. dr hab. med. Grzegorz Madej, doc. dr hab. med. Janusz Siedlecki, Prof. dr hab. med. Marek Nowacki, doc. dr hab. med. Włodzimierz Ruka, dr med. Janusz Meder, Prof. dr hab. med. Jerzy Stelmachów, Prof. dr. hab. med. Jan Skołyszewski. Dyskutowano również na temat możliwości technicznych zapewnienia wystarczającej ilości artykułów do czasopisma. Komentarz doc. W. Ruki na temat konieczności wydawania czasopisma w załączeniu. W archiwum PTOK zachował się, także zeskanowany poniżej dokument z kwietnia 1998 roku, z Wydawnictwa Medycznego Springer PWN Sp. z o.o., do którego zarząd PTOK zwrócił się o wstępny kosztorys planowanego czasopisma.

Natomiast w notatce ze spotkania Zarządu Głównego z maja 1998 roku sprecyzowano ostatecznie szczegóły dotyczące czasopisma PTOK.
Ad. 1. Ustalono, że PTOK nadal jest zainteresowany wydaniem periodyku pod nazwą "Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej" (Polish Journal of Clinical Oncology). Ustalono, że kwartalnik będzie publikowany w języku polskim i będzie poprzedzony angielskojęzycznym abstraktem. Ustalono skład osobowy Kolegium Redakcyjnego i Rady Programowej, który przedstawia się następująco:
Kolegium Redakcyjne: Prof. dr hab. med. Grzegorz Madej - Redaktor Naczelny, Dr med. Janusz Meder - Sekretarz Redakcji, Doc. Dr hab. med. Maria Podolak-Dawidziak - Sekretarz Redakcji, Dr med. Maciej Krzakowski - Sekretarz Redakcji.
Rada Programowa: Prof. dr hab. med. Jacek Jassem, Prof. dr hab. med. Bogusław Maciejewski, Prof. dr hab. med. Jan Skołyszewski, Prof. dr hab. med. Cezary Ramlau, Prof. dr hab. med. Marek Pawlicki, Prof. dr hab. med. Jacek Hołowiecki, Prof. dr hab. med. A. Harłazińska-Szmyrka, Prof. dr hab. med. Andrzej Robak, Prof. dr hab. med. Andrzej Borówka, Prof. dr hab. med. Przemysław Janik, Prof. dr hab. med. Marek Wojtukiewicz, Prof. dr hab. med. Janusz Siedlecki, Dr med. Tadeusz Pieńkowski, Dr med. Piotr Siedlecki, Dr med. Jan Walewski.

Wydawałoby się, że nic już nie stanie na drodze wydania czasopisma Towarzystwa. Jednak tworzenie struktur PTOK oraz realizacja niezwykle intensywnego i ambitnego programu konferencji, zjazdów i szkoleń oraz innych planów zajmowało tak wiele czasu, że w protokole Komisji Rewizyjnej PTOK za lata 1996-2001, obok wymienienia wielu sukcesów i zasług Towarzystwa, pisano między innymi samokrytycznie: "Zarząd nie wywiązał się z planu wydawania czasopisma".

Musiało minąć jeszcze parę lat i oto w 2005 roku spod prasy drukarskiej wyszedł pierwszy numer czasopisma PTOK, początkowo kwartalnika, zatytułowanego "Onkologia w Praktyce Klinicznej". Jego współwydawcą jest gdańska oficyna Via Medica.

Małgorzata Stępień
Regulamin

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl