open access

Vol 15, No 4 (2019)
Review paper
Published online: 2019-08-21
Get Citation

Treatment of chronic pain in oncology: cooperation between the oncologist and psychooncologist

Dariusz Pysz-Waberski1, Weronika Bulska-Będkowska2, Ewa Wachuła3
DOI: 10.5603/OCP.2019.0027
·
Oncol Clin Pract 2019;15(4):208-216.
Affiliations
 1. Clinical Oncology Department, University Clinical Centre in Katowice, Poland
 2. Department and Clinic of Internal Diseases and Oncology Chemotherapy, Faculty of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 3. Oncology Clinic, School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice, Poland

open access

Vol 15, No 4 (2019)
REVIEW ARTICLES
Published online: 2019-08-21

Abstract

The aim of this work is to present the problem of chronic pain in neoplastic disease as a situation requiring diagnosis and interdisciplinary treatment. The phenomenon of chronic pain, its types, and causes are discussed. A discussion was held on appropriate scales for measuring pain intensity. Pharmacotherapy and psychotherapy were primarily presented among the discussed treatment methods, and issues related to other methods of interactions related to the treatment of patients with chronic pain in the course of neoplastic disease were discussed. The key aspect of the article is to draw attention to the implementation of multi-specialist treatment of chronic pain, including personalised solutions and the accommodation of the most favourable form of therapy and the methods of its implementation.

Abstract

The aim of this work is to present the problem of chronic pain in neoplastic disease as a situation requiring diagnosis and interdisciplinary treatment. The phenomenon of chronic pain, its types, and causes are discussed. A discussion was held on appropriate scales for measuring pain intensity. Pharmacotherapy and psychotherapy were primarily presented among the discussed treatment methods, and issues related to other methods of interactions related to the treatment of patients with chronic pain in the course of neoplastic disease were discussed. The key aspect of the article is to draw attention to the implementation of multi-specialist treatment of chronic pain, including personalised solutions and the accommodation of the most favourable form of therapy and the methods of its implementation.

Get Citation

Keywords

chronic pain; pain treatment; pharmacotherapy; psychotherapy; oncology; psychooncology

About this article
Title

Treatment of chronic pain in oncology: cooperation between the oncologist and psychooncologist

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 15, No 4 (2019)

Article type

Review paper

Pages

208-216

Published online

2019-08-21

Page views

503

Article views/downloads

591

DOI

10.5603/OCP.2019.0027

Bibliographic record

Oncol Clin Pract 2019;15(4):208-216.

Keywords

chronic pain
pain treatment
pharmacotherapy
psychotherapy
oncology
psychooncology

Authors

Dariusz Pysz-Waberski
Weronika Bulska-Będkowska
Ewa Wachuła

References (22)
 1. Rucińska M. Choroba nowotworowa — wprowadzenie. Choroba nowotworowa a inne choroby przewlekłe — etiologia, epidemiologia, rokowanie. In: Praktyczny podręcznik psychoonkologii dorosłych. Rogiewicz M (ed.). Medycyna Praktyczna, Kraków 2015: 23.
 2. Machowska R. Marciniak B. Terapia poznawczo-behawioralna bólu w przebiegu choroby nowotworowej — podejście spersonalizowane. Psychoonkologia. 2016; 20(3): 142–153.
 3. De Walden-Gałuszko K. Jakie są psychologiczne reakcje na niektóre objawy somatyczne? Ból. In: Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015: 29–33.
 4. Kupla M. Stypuła-Ciuba B. Ból nowotworowy i uciążliwość objawów somatycznych a jakość życia u pacjentów z chorobami nowotworowymi. Medycyna Paliatywna. 2013; 5(4): 171–179.
 5. Carlson CL. Effectiveness of the World Health Organization cancer pain relief guidelines: an integrative review. J Pain Res. 2016; 9: 515–534.
 6. Rolf-Detlef T, Rief W, Barke A, et al. A classification of chronic pain for ICD-11. Pain. 2015; 156(6): 1003–1008.
 7. van den Beuken-van Everdingen MHJ, Hochstenbach LMJ, Joosten EAJ, et al. Update on Prevalence of Pain in Patients With Cancer: Systematic Review and Meta-Analysis. J Pain Symptom Manage. 2016; 51(6): 1070–1090.e9.
 8. Greco MT, Roberto A, Corli O, et al. Quality of cancer pain management: an update of a systematic review of undertreatment of patients with cancer. J Clin Oncol. 2014; 32: 4149e4154.
 9. Wordliczek J, Kotlińska-Lemieszek A, Leppert W, et al. Farmakoterapia bólu u chorych na nowotwory — zalecenia Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. PTBB. Ból. 2017; 18(3): 11–53.
 10. Fallon M, Giusti R, Aielli F, et al. ESMO Guidelines Committee. Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol. 2018; 29(Supplement_4): iv166–iv191.
 11. Krajnik M, Leppert W. Ból w chorobie nowotworowej. In: Kompendium leczenia bólu. Milewska-Malec M, Woroń J (ed.). Wydawnictwo Termedia, Warszawa. 2017: 563–576.
 12. Wordliczek J. Rodzaje bólu i mechanizmy ich powstawania. In: Kompendium leczenia bólu. Milewska-Malec M, Woroń J (ed.). Wydawnictwo Termedia, Warszawa. 2017: 13–19.
 13. Ciałkowska-Rysz A. Farmakoterapia bólu nowotworowego Clin Exp MED Lett. 2006; 47(1): 3–8.
 14. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Badania Bólu dot. skal oceny nasilenia bólu. Dostępne online: https://ptbb.pl/zasoby/pobierz-pliki/category/42-stanowisko-ptbb-dot-skal-oceny-nasilenia-bolu. 11-12-2018.
 15. Bisaga W, Dorazil M, Dobrogowski J, et al. Porównanie przydatności wybranych skal oceny bólu neuropatycznego u pacjentów z przewlekłymi zespołami bólowymi: krótkie doniesienie. Medycyna Paliatywna w Praktyce. 2011; 5(1): 22–26.
 16. Jarosz J. (ed.) Postępowanie w bólach nowotworowych. Zalecenie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych — 2013. Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej. Dostępne online: http://onkologia.zalecenia.med.pl/.
 17. Krzakowski M. (konsultacja merytoryczna), Zagozda M, Cieślak K, Gołąb D, (konsultacja psychoonkologiczna). Ból w chorobie nowotworowej. Tłumaczenie z National Cancer Institute of United States „Support for People With Cancer. When Cancer Returns PRIMOPRO. 2018; 9.
 18. Ciałkowska-Rysz A, Dzierżanowski T. Podstawowe zasady farmakoterapii bólu u chorych na nowotwory i inne przewlekłe, postępujące, zagrażające życiu choroby. Medycyna Paliatywna. 2014; 6(1): 1–6.
 19. Ehde DM, Dillworth TM, Turner JA. Cognitive-behavioral therapy for individuals with chronic pain: efficacy, innovations, and directions for research. Am Psychol. 2014; 69(2): 153–166.
 20. Syrjala KL, Jensen MP, Mendoza ME, et al. Psychological and behavioral approaches to cancer pain management. J Clin Oncol. 2014; 32(16): 1703–1711.
 21. Paice JA, Ferrell B. The management of cancer pain. CA Cancer J Clin. 2011; 61(3): 157–182.
 22. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 11 maja 2017.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl