open access

Vol 14, Supp. A (2018)
Case report
Get Citation

Leczenie celowane chorego na zaawansowanego czerniaka z następową immunoterapią

Beata Markiewicz-Białek1, Piotr Białek1, Maria Błasińska-Morawiec1
DOI: 10.5603/OCP.2018.0065
Affiliations
  1. Oddział Chorób Rozrostowych Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

open access

Vol 14, Supp. A (2018)
CASE REPORT

Abstract

Czerniak jest nowotworem złośliwym wywodzącym się z neuroektodermalnych komórek melanocytarnych dotyczącym przede wszystkim skóry, ale także gałki ocznej (najczęściej naczyniówki) oraz błon śluzowych. Zapadalność na czerniaka wykazuje tendencję wzrostową. Przerzuty odległe czerniaka wiążą się z niepomyślnym rokowaniem, jednak w ciągu ostatnich 5 lat nastąpił istotny postęp w leczeniu chorych na czerniaka w stadium rozsiewu. Przedstawiono przypadek chorej, u której po progresji w trakcie immunoterapii z zastosowaniem inhibitorów BRAF i MEK, w drugiej linii leczenia zastosowano przeciwciało monoklonalne przeciw PD-1 — pembrolizumab, uzyskując stabilizację choroby.

Abstract

Czerniak jest nowotworem złośliwym wywodzącym się z neuroektodermalnych komórek melanocytarnych dotyczącym przede wszystkim skóry, ale także gałki ocznej (najczęściej naczyniówki) oraz błon śluzowych. Zapadalność na czerniaka wykazuje tendencję wzrostową. Przerzuty odległe czerniaka wiążą się z niepomyślnym rokowaniem, jednak w ciągu ostatnich 5 lat nastąpił istotny postęp w leczeniu chorych na czerniaka w stadium rozsiewu. Przedstawiono przypadek chorej, u której po progresji w trakcie immunoterapii z zastosowaniem inhibitorów BRAF i MEK, w drugiej linii leczenia zastosowano przeciwciało monoklonalne przeciw PD-1 — pembrolizumab, uzyskując stabilizację choroby.

Get Citation

Keywords

leczenie celowane; czerniak złośliwy; przerzuty

About this article
Title

Leczenie celowane chorego na zaawansowanego czerniaka z następową immunoterapią

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 14, Supp. A (2018)

Article type

Case report

Pages

26-27

Page views

476

Article views/downloads

763

DOI

10.5603/OCP.2018.0065

Keywords

leczenie celowane
czerniak złośliwy
przerzuty

Authors

Beata Markiewicz-Białek
Piotr Białek
Maria Błasińska-Morawiec

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl