open access

Vol 14, Supp. A (2018)
Case report
Get Citation

Długotrwała odpowiedź na terapię pembrolizumabem

Karolina Łopacka-Szatan1
DOI: 10.5603/OCP.2018.0064
Affiliations
  1. Oddział Onkologii Klinicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

open access

Vol 14, Supp. A (2018)
CASE REPORT

Abstract

Pacjentka w wieku 53 lat, ECOG 1, bez istotnych obciążeń internistycznych i chorób autoimmunologicznych. Stan po usunięciu zmiany skóry grzbietu — meleanoma, Clark IV. Z powodu przerzutów do płuc i tkanki podskórnej chorą zakwalifikowano do terapii dabrafenib + trametynib (obecna mutacja BRAFV600). Leczenie zakończono po 5 cyklach z powodu progresji. Od maja 2017 roku rozpoczęto terapię pembrolizumabem, początkowo w dawce 2 mg/kg mc., następnie 200 mg co 21 dni. Nie obserwowano istotnej toksyczności. Pacjentka kontynuuje immunoterapię, w listopadzie 2018 roku otrzymała 26 podanie. Na podstawie badań obrazowych stwierdzono częściową odpowiedź.

Abstract

Pacjentka w wieku 53 lat, ECOG 1, bez istotnych obciążeń internistycznych i chorób autoimmunologicznych. Stan po usunięciu zmiany skóry grzbietu — meleanoma, Clark IV. Z powodu przerzutów do płuc i tkanki podskórnej chorą zakwalifikowano do terapii dabrafenib + trametynib (obecna mutacja BRAFV600). Leczenie zakończono po 5 cyklach z powodu progresji. Od maja 2017 roku rozpoczęto terapię pembrolizumabem, początkowo w dawce 2 mg/kg mc., następnie 200 mg co 21 dni. Nie obserwowano istotnej toksyczności. Pacjentka kontynuuje immunoterapię, w listopadzie 2018 roku otrzymała 26 podanie. Na podstawie badań obrazowych stwierdzono częściową odpowiedź.

Get Citation

Keywords

czerniak złośliwy; leczenie; dabrafenib i trametynib a pembrolizumab

About this article
Title

Długotrwała odpowiedź na terapię pembrolizumabem

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 14, Supp. A (2018)

Article type

Case report

Pages

23-25

Page views

338

Article views/downloads

692

DOI

10.5603/OCP.2018.0064

Keywords

czerniak złośliwy
leczenie
dabrafenib i trametynib a pembrolizumab

Authors

Karolina Łopacka-Szatan

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl