open access

Vol 14, Supp. A (2018)
Case report
Get Citation

Przypadek pacjenta długotrwale leczonego z powodu rozsiewu czerniaka skóry tułowia

Natasza Kempa-Kamińska
DOI: 10.5603/OCP.2018.0063

open access

Vol 14, Supp. A (2018)
CASE REPORT

Abstract

Obecnie nastąpił ogromny rozwój w terapii czerniaka. Pojawiły się leki o dużej skuteczności, ale również o zupełnie nowym profilu toksyczności. Poniżej przedstawiono opis przypadku chorego leczonego z powodu rozsiewu czerniaka skóry tulowia. W leczeniu zastosowano wemurafenib oraz immunoterapię w postaci pembrolizumabu, przeciwciała monoklonalnego blokującego receptor PD-1. Wśród toksyczności obserwowano głównie powikłania dermatologiczne w przypadku leczenia wemurafenibem oraz hepatotoksyczność w trakcie stosowania immunoterapii. Zastosowane leczenie pozwolilo na uzyskanie kilkuletniego przeżycia chorego w dobrym stanie ogólnym.

Abstract

Obecnie nastąpił ogromny rozwój w terapii czerniaka. Pojawiły się leki o dużej skuteczności, ale również o zupełnie nowym profilu toksyczności. Poniżej przedstawiono opis przypadku chorego leczonego z powodu rozsiewu czerniaka skóry tulowia. W leczeniu zastosowano wemurafenib oraz immunoterapię w postaci pembrolizumabu, przeciwciała monoklonalnego blokującego receptor PD-1. Wśród toksyczności obserwowano głównie powikłania dermatologiczne w przypadku leczenia wemurafenibem oraz hepatotoksyczność w trakcie stosowania immunoterapii. Zastosowane leczenie pozwolilo na uzyskanie kilkuletniego przeżycia chorego w dobrym stanie ogólnym.

Get Citation

Keywords

immunoterapia; czerniak; wemurafenib; hepatotoksyczność

About this article
Title

Przypadek pacjenta długotrwale leczonego z powodu rozsiewu czerniaka skóry tułowia

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 14, Supp. A (2018)

Article type

Case report

Pages

19-22

DOI

10.5603/OCP.2018.0063

Keywords

immunoterapia
czerniak
wemurafenib
hepatotoksyczność

Authors

Natasza Kempa-Kamińska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl