open access

Vol 14, Supp. A (2018)
Case report
Get Citation

Przypadek 65-letniej chorej na czerniaka w stadium rozsiewu wieloogniskowego leczonej pembrolizumabem

Paweł Teterycz1
DOI: 10.5603/OCP.2018.0059
Affiliations
  1. Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

open access

Vol 14, Supp. A (2018)
CASE REPORT

Abstract

Niniejsze opracowanie przedstawia przypadek 65-letniej pacjentki, u której w 2013 roku zdiagnozowano czerniaka skóry w stadium zlokalizowanym. W lipcu 2016 roku stwierdzono następnie rozsiew choroby do płuc, brzucha oraz ośrodkowego układu nerwowego. Chora została zakwalifikowana do leczenia przeciwciałami anty-PD1 i w październiku 2016 roku otrzymała pierwszy wlew pembrolizumabu. W wyniku leczenia osiągnięto częściową remisję wszystkich opisywanych wcześniej zmian. Pacjentka w dalszym ciągu jest w trakcie leczenia. Niniejsza praca obrazuje aktywność pembrolizumabu w przypadku rozsiewu czerniaka do ośrodkowego układu nerwowego, niemniej jednak leczenie w takich przypadkach pozostaje wyzwaniem.

Abstract

Niniejsze opracowanie przedstawia przypadek 65-letniej pacjentki, u której w 2013 roku zdiagnozowano czerniaka skóry w stadium zlokalizowanym. W lipcu 2016 roku stwierdzono następnie rozsiew choroby do płuc, brzucha oraz ośrodkowego układu nerwowego. Chora została zakwalifikowana do leczenia przeciwciałami anty-PD1 i w październiku 2016 roku otrzymała pierwszy wlew pembrolizumabu. W wyniku leczenia osiągnięto częściową remisję wszystkich opisywanych wcześniej zmian. Pacjentka w dalszym ciągu jest w trakcie leczenia. Niniejsza praca obrazuje aktywność pembrolizumabu w przypadku rozsiewu czerniaka do ośrodkowego układu nerwowego, niemniej jednak leczenie w takich przypadkach pozostaje wyzwaniem.

Get Citation

Keywords

czerniak złośliwy; przerzuty do OUN; mutacja BRAF; przeciwciała

About this article
Title

Przypadek 65-letniej chorej na czerniaka w stadium rozsiewu wieloogniskowego leczonej pembrolizumabem

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 14, Supp. A (2018)

Article type

Case report

Pages

6-8

Page views

477

Article views/downloads

683

DOI

10.5603/OCP.2018.0059

Keywords

czerniak złośliwy
przerzuty do OUN
mutacja BRAF
przeciwciała

Authors

Paweł Teterycz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl