open access

Vol 4, Supp. A (2008)
Other materials agreed with the Editors
Published online: 2009-03-24
Get Citation

Rola wysokodawkowanej chemioterapii w połączeniu z autologicznym przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych w chłoniaku Hodgkina

Jarosław Czyż

open access

Vol 4, Supp. A (2008)
Rozprawa habilitacyjna
Published online: 2009-03-24

Abstract

W prezentowanej pracy oceniono retrospektywnie czynniki prognostyczne dla przeżycia bez nawrotu choroby (DFS, disease-free survival) i przeżycia całkowitego (OS, overall survival) u 341 chorych z nawrotowym i pierwotnie opornym chłoniakiem Hodgkina (CH), którzy zostali poddani wysokodawkowanej chemioterapii wspomaganej autologicznym przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych (auto-HSCT, autologous hematopoietic stem cell transplantation) w latach 1990–2004. W całej badanej grupie chorych szacowany 5-letni DFS wynosił 45% (95-procentowy przedział ufności [CI, confidence interval 39–51%]) i OS 64% (95% CI 57–71%). W analizie wieloczynnikowej niekorzystne rokowanie dla DFS było związane z nieuzyskaniem przynajmniej częściowej remisji po leczeniu standardowym [względne ryzyko (RR, relative risk), 2,92 (95% CI 1,68–5,08); p < 0,001] oraz stosowaniem trzech lub więcej linii poprzedzającego leczenia (RR 2,16; 95% CI 1,42–3,30; p < 0,001). Te same czynniki były związane również z krótszym OS (RR 3,32; 95% CI 1,90–5,79; p < 0,001 i RR, 2,34, 95% CI 1,51–3,64; p < 0,001). Skumulowane 5-letnie ryzyko wtórnego nowotworu wynosiło 8,4% (95% CI 2–13%), a jedynym czynnikiem predykcyjnym jego wystąpienia było wcześniejsze usunięcie śledziony (p = 0,02). Chorzy z pierwotnie oporną postacią choroby, leczeni wysokodawkowaną chemioterapią i auto-HSCT, uzyskali całkowitą remisję w 54% i częściową w 20%. Szacowany 3-letni DFS wynosił 36%, a OS 55%. W analizie wieloczynnikowej nieobecność dużej masy guza oraz stosowanie immunoterapii po auto-HSCT miały korzystne znaczenie prognostyczne dla OS, a wysokie ryzyko oceniane według Międzynarodowego Indeksu Prognostycznego w chwili przeszczepu było dodatkowym niekorzystnym czynnikiem dla wystąpienia nawrotu choroby. W kolejnej analizie porównano wyniki leczenia za pomocą auto-HSCT i chemioterapią w dawkach standardowych u chorych z pierwotnie oporną postacią CH. W analizie wieloparametrycznej tylko duża masa guza zachowała znamienność statystyczną (RR 1,98; 95% CI 1,23–3,18), a zastosowanie auto-HSCT nie miało istotnego znaczenia prognostycznego dla OS. Między leczonymi grupami nie stwierdzono różnic w przeżyciu całkowitym — 33,7% (CI 23–46%) w grupie, w której przeprowadzono auto-HCST, w porównaniu z 35,6% (CI 25–50%) w grupie chorych otrzymujących standardową chemioterapię. W podsumowaniu należy stwierdzić, że wysokodawkowana chemioterapia wspomagana auto-HSCT jest metodą o potwierdzonej wartości terapeutycznej w leczeniu nawrotowej postaci CH. W grupie chorych z pierwotnie oporną postacią choroby nie wykazano przewagi zastosowania auto- -HSCT nad chemioterapią w standardowych dawkach.

Abstract

W prezentowanej pracy oceniono retrospektywnie czynniki prognostyczne dla przeżycia bez nawrotu choroby (DFS, disease-free survival) i przeżycia całkowitego (OS, overall survival) u 341 chorych z nawrotowym i pierwotnie opornym chłoniakiem Hodgkina (CH), którzy zostali poddani wysokodawkowanej chemioterapii wspomaganej autologicznym przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych (auto-HSCT, autologous hematopoietic stem cell transplantation) w latach 1990–2004. W całej badanej grupie chorych szacowany 5-letni DFS wynosił 45% (95-procentowy przedział ufności [CI, confidence interval 39–51%]) i OS 64% (95% CI 57–71%). W analizie wieloczynnikowej niekorzystne rokowanie dla DFS było związane z nieuzyskaniem przynajmniej częściowej remisji po leczeniu standardowym [względne ryzyko (RR, relative risk), 2,92 (95% CI 1,68–5,08); p < 0,001] oraz stosowaniem trzech lub więcej linii poprzedzającego leczenia (RR 2,16; 95% CI 1,42–3,30; p < 0,001). Te same czynniki były związane również z krótszym OS (RR 3,32; 95% CI 1,90–5,79; p < 0,001 i RR, 2,34, 95% CI 1,51–3,64; p < 0,001). Skumulowane 5-letnie ryzyko wtórnego nowotworu wynosiło 8,4% (95% CI 2–13%), a jedynym czynnikiem predykcyjnym jego wystąpienia było wcześniejsze usunięcie śledziony (p = 0,02). Chorzy z pierwotnie oporną postacią choroby, leczeni wysokodawkowaną chemioterapią i auto-HSCT, uzyskali całkowitą remisję w 54% i częściową w 20%. Szacowany 3-letni DFS wynosił 36%, a OS 55%. W analizie wieloczynnikowej nieobecność dużej masy guza oraz stosowanie immunoterapii po auto-HSCT miały korzystne znaczenie prognostyczne dla OS, a wysokie ryzyko oceniane według Międzynarodowego Indeksu Prognostycznego w chwili przeszczepu było dodatkowym niekorzystnym czynnikiem dla wystąpienia nawrotu choroby. W kolejnej analizie porównano wyniki leczenia za pomocą auto-HSCT i chemioterapią w dawkach standardowych u chorych z pierwotnie oporną postacią CH. W analizie wieloparametrycznej tylko duża masa guza zachowała znamienność statystyczną (RR 1,98; 95% CI 1,23–3,18), a zastosowanie auto-HSCT nie miało istotnego znaczenia prognostycznego dla OS. Między leczonymi grupami nie stwierdzono różnic w przeżyciu całkowitym — 33,7% (CI 23–46%) w grupie, w której przeprowadzono auto-HCST, w porównaniu z 35,6% (CI 25–50%) w grupie chorych otrzymujących standardową chemioterapię. W podsumowaniu należy stwierdzić, że wysokodawkowana chemioterapia wspomagana auto-HSCT jest metodą o potwierdzonej wartości terapeutycznej w leczeniu nawrotowej postaci CH. W grupie chorych z pierwotnie oporną postacią choroby nie wykazano przewagi zastosowania auto- -HSCT nad chemioterapią w standardowych dawkach.
Get Citation

Keywords

wysokodawkowana chemioterapia; autologiczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych; chłoniak Hodgkina

About this article
Title

Rola wysokodawkowanej chemioterapii w połączeniu z autologicznym przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych w chłoniaku Hodgkina

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 4, Supp. A (2008)

Article type

Other materials agreed with the Editors

Pages

1-28

Published online

2009-03-24

Keywords

wysokodawkowana chemioterapia
autologiczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych
chłoniak Hodgkina

Authors

Jarosław Czyż

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl