open access

Vol 5, Supp. C (2009)
suplement
Published online: 2009-09-10
Get Citation

Temyrolimus w leczeniu zaawansowanego raka nerwowokomórkowego

pod red. Macieja Krzakowskiego

open access

Vol 5, Supp. C (2009)
suplement
Published online: 2009-09-10

Abstract

Charakterystyczną cechą raka nerki jest oporność na leczenie, co uzasadnia poszukiwanie bardziej skutecznego postępowania. Obecnie w leczeniu zaawansowanego raka nerkowo-komórkowego stosuje się immunoterapię — interferon a i/lub interleukinę 2 — oraz przeciwciała monoklonalne, inhibitory kinaz tyrozynowych lub serynowo-treoninowych. Niestety, leczenie farmakologiczne choroby rozsianej jest wciąż postępowaniem paliatywnym, a głównym celem jest spowolnienie postępu choroby. Immunoterapia wprawdzie umożliwia wyleczenie kilku procent chorych, niemniej z powodu stosunkowo niskiej skuteczności ma ograniczone zastosowanie. Z kolei wprowadzenie do praktyki klinicznej leków nowej generacji znacząco zwiększa odsetek obiektywnych odpowiedzi i znamiennie wydłuża czas przeżycia wolnego od progresji choroby. Wpływ takiego postępowania na całkowity czas przeżycia chorych jest w większości przypadków dyskusyjny, a całkowite remisje występują rzadko. Ponadto, większość publikowanych wyników badań klinicznych dotyczy jasnokomórkowego raka nerki lub nowotworów o histologii mieszanej z dominującą komponentą jasnokomórkową oraz z korzystnym lub pośrednim rokowaniem w skali Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC). Szczególnym wyzwaniem klinicznym są specyficzne populacje chorych na raka nerkowokomórkowego (około 20–25% — chorzy na nowotwory o rzadko występującej histologii oraz z rozpoznaniem raka o niekorzystnym rokowaniu w skali MSKCC), u których wciąż nie ustalono optymalnego postępowania. Na podstawie opublikowanych danych klinicznych należy stwierdzić, że lekiem z wyboru w tej grupie chorych jest temsyrolimus. W pracy krótko omówiono to zagadnienie.

Abstract

Charakterystyczną cechą raka nerki jest oporność na leczenie, co uzasadnia poszukiwanie bardziej skutecznego postępowania. Obecnie w leczeniu zaawansowanego raka nerkowo-komórkowego stosuje się immunoterapię — interferon a i/lub interleukinę 2 — oraz przeciwciała monoklonalne, inhibitory kinaz tyrozynowych lub serynowo-treoninowych. Niestety, leczenie farmakologiczne choroby rozsianej jest wciąż postępowaniem paliatywnym, a głównym celem jest spowolnienie postępu choroby. Immunoterapia wprawdzie umożliwia wyleczenie kilku procent chorych, niemniej z powodu stosunkowo niskiej skuteczności ma ograniczone zastosowanie. Z kolei wprowadzenie do praktyki klinicznej leków nowej generacji znacząco zwiększa odsetek obiektywnych odpowiedzi i znamiennie wydłuża czas przeżycia wolnego od progresji choroby. Wpływ takiego postępowania na całkowity czas przeżycia chorych jest w większości przypadków dyskusyjny, a całkowite remisje występują rzadko. Ponadto, większość publikowanych wyników badań klinicznych dotyczy jasnokomórkowego raka nerki lub nowotworów o histologii mieszanej z dominującą komponentą jasnokomórkową oraz z korzystnym lub pośrednim rokowaniem w skali Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC). Szczególnym wyzwaniem klinicznym są specyficzne populacje chorych na raka nerkowokomórkowego (około 20–25% — chorzy na nowotwory o rzadko występującej histologii oraz z rozpoznaniem raka o niekorzystnym rokowaniu w skali MSKCC), u których wciąż nie ustalono optymalnego postępowania. Na podstawie opublikowanych danych klinicznych należy stwierdzić, że lekiem z wyboru w tej grupie chorych jest temsyrolimus. W pracy krótko omówiono to zagadnienie.
Get Citation

Keywords

rak nerkowokomórkowy; leczenie ukierunkowane; m-TOR; inhibitory kinaz serynowotreoninowych; temsyrolimus

About this article
Title

Temyrolimus w leczeniu zaawansowanego raka nerwowokomórkowego

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 5, Supp. C (2009)

Pages

1-64

Published online

2009-09-10

Page views

521

Article views/downloads

8532

Keywords

rak nerkowokomórkowy
leczenie ukierunkowane
m-TOR
inhibitory kinaz serynowotreoninowych
temsyrolimus

Authors

pod red. Macieja Krzakowskiego

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl