open access

Vol 7, Supp. A (2011)
Review paper
Published online: 2011-10-14
Get Citation

Mechanizm działania lapatynibu

Piotr J. Wysocki

open access

Vol 7, Supp. A (2011)
REVIEW ARTICLES
Published online: 2011-10-14

Abstract

Lapatynib jest doustnym, odwracalnym inhibitorem kinaz tyrozynowych receptorów EGFR i HER2 zarejestrowanym do leczenia zaawansowanego/uogólnionego raka piersi po niepowodzeniu terapii trastuzumabem. Odmienny mechanizm działania w porównaniu z trastuzumabem warunkuje aktywność biologiczną tego leku w komórkach raka piersi opornych na trastuzumab. W niniejszym artykule przedstawiono mechanizmy działania lapatynibu, mechanizmy warunkujące oporność na ten lek oraz nowe, potencjalne czynniki predykcyjne.
Onkol. Prak. Klin. 2011; 7, supl. A: A1–A6

Abstract

Lapatynib jest doustnym, odwracalnym inhibitorem kinaz tyrozynowych receptorów EGFR i HER2 zarejestrowanym do leczenia zaawansowanego/uogólnionego raka piersi po niepowodzeniu terapii trastuzumabem. Odmienny mechanizm działania w porównaniu z trastuzumabem warunkuje aktywność biologiczną tego leku w komórkach raka piersi opornych na trastuzumab. W niniejszym artykule przedstawiono mechanizmy działania lapatynibu, mechanizmy warunkujące oporność na ten lek oraz nowe, potencjalne czynniki predykcyjne.
Onkol. Prak. Klin. 2011; 7, supl. A: A1–A6
Get Citation

Keywords

lapatynib; trastuzumab; nadekspresja HER2; IGF-1R; AXL; PTEN

About this article
Title

Mechanizm działania lapatynibu

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 7, Supp. A (2011)

Article type

Review paper

Pages

1-6

Published online

2011-10-14

Keywords

lapatynib
trastuzumab
nadekspresja HER2
IGF-1R
AXL
PTEN

Authors

Piotr J. Wysocki

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl