open access

Vol 14, Supp. A (2018)
Case report
Get Citation

Immunoterapia czerniaka skóry bez mutacji BRAF w stadium rozsiewu

Renata Ślęzak-Piątkowska, Maria Błasińska-Morawiec
DOI: 10.5603/OCP.2018.0067

open access

Vol 14, Supp. A (2018)
CASE REPORT

Abstract

W ostatnich latach pojawiło się kilka innowacyjnych opcji terapeutycznych, które przyniosły znaczną poprawę wyników leczenia chorych na uogólnionego czerniaka skóry i błon śluzowych. Podstawową metodą leczenia systemowego stała się immunoterapia nieswoista przeciwciałami monoklonalnymi anty-CTLA-4 ipilimumab) i anty-PD-1 (pembrolizumab, niwolumab) oraz leczenie ukierunkowane molekularnie z zastosowaniem inhibitorów kinaz serynowo-treoninowych (inhibitory BRAF — wemurafenib i dabrafenib) i inhibitorów MEK (kobimetynib i trametynib) u chorych z mutacją V600 BRAF, występującą u 50–70% chorych na czerniaka skóry. Przedstawiono przypadek chorego na czerniaka skóry bez mutacji BRAF w stadium rozsiewu. Zastosowano leczenie pierwszej linii pembrolizumabem. Z uwagi jednak na progresję choroby po 12 tygodniach terapię zakończono i chorego zakwalifikowano do immunoterapii z użyciem ipilimumabu. Leczenie jest nadal kontynuowane.

Abstract

W ostatnich latach pojawiło się kilka innowacyjnych opcji terapeutycznych, które przyniosły znaczną poprawę wyników leczenia chorych na uogólnionego czerniaka skóry i błon śluzowych. Podstawową metodą leczenia systemowego stała się immunoterapia nieswoista przeciwciałami monoklonalnymi anty-CTLA-4 ipilimumab) i anty-PD-1 (pembrolizumab, niwolumab) oraz leczenie ukierunkowane molekularnie z zastosowaniem inhibitorów kinaz serynowo-treoninowych (inhibitory BRAF — wemurafenib i dabrafenib) i inhibitorów MEK (kobimetynib i trametynib) u chorych z mutacją V600 BRAF, występującą u 50–70% chorych na czerniaka skóry. Przedstawiono przypadek chorego na czerniaka skóry bez mutacji BRAF w stadium rozsiewu. Zastosowano leczenie pierwszej linii pembrolizumabem. Z uwagi jednak na progresję choroby po 12 tygodniach terapię zakończono i chorego zakwalifikowano do immunoterapii z użyciem ipilimumabu. Leczenie jest nadal kontynuowane.

Get Citation

Keywords

czerniak złośliwy; rozsiew choroby; leczenie; immunoterapia; mutacja BRAF

About this article
Title

Immunoterapia czerniaka skóry bez mutacji BRAF w stadium rozsiewu

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 14, Supp. A (2018)

Article type

Case report

Pages

34-36

DOI

10.5603/OCP.2018.0067

Keywords

czerniak złośliwy
rozsiew choroby
leczenie
immunoterapia
mutacja BRAF

Authors

Renata Ślęzak-Piątkowska
Maria Błasińska-Morawiec

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl