open access

Vol 11, Supp. K (2015)
Case report
Published online: 2016-04-24
Get Citation

Gefitynib w drugiej linii leczenia u chorego na niedrobnokomórkowego raka płuca

Adam Płużański

open access

Vol 11, Supp. K (2015)
CASE REPORTS
Published online: 2016-04-24

Abstract

Rak płuca stanowi główną przyczynę zgonów z powodu nowotworów złośliwych w Polsce. Wprowadzenie do leczenia zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) leków z grupy drobnocząsteczkowych inhibitorów wewnątrzkomórkowej domeny receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) o aktywności kinazy tyrozynowej (TKI) wpłynęło na poprawę przeżycia wolnego od progresji choroby i zwiększenie odsetka obiektywnych odpowiedzi radiologicznych w porównaniu z chemioterapią. Przedstawiono przypadek chorego, u którego na etapie drugiej linii leczenia zastosowano gefitynib.

Abstract

Rak płuca stanowi główną przyczynę zgonów z powodu nowotworów złośliwych w Polsce. Wprowadzenie do leczenia zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) leków z grupy drobnocząsteczkowych inhibitorów wewnątrzkomórkowej domeny receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) o aktywności kinazy tyrozynowej (TKI) wpłynęło na poprawę przeżycia wolnego od progresji choroby i zwiększenie odsetka obiektywnych odpowiedzi radiologicznych w porównaniu z chemioterapią. Przedstawiono przypadek chorego, u którego na etapie drugiej linii leczenia zastosowano gefitynib.

Get Citation

Keywords

niedrobnokomórkowy rak płuca, druga linia leczenia, gefitynib

About this article
Title

Gefitynib w drugiej linii leczenia u chorego na niedrobnokomórkowego raka płuca

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 11, Supp. K (2015)

Article type

Case report

Published online

2016-04-24

Page views

326

Article views/downloads

803

Keywords

niedrobnokomórkowy rak płuca
druga linia leczenia
gefitynib

Authors

Adam Płużański

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl