open access

Vol 9, No 4 (2013)
Case report
Published online: 2013-08-27
Get Citation

Leczenie nawracającego wodobrzusza w chorobie nowotworowej przeciwciałem katumaksomab

Jolanta Lubin, Janina Markowska
Onkol. Prak. Klin 2013;9(4):139-142.

open access

Vol 9, No 4 (2013)
CASE REPORTS
Published online: 2013-08-27

Abstract

Wodobrzusze jest objawem często towarzyszącym chorobom nowotworowym: ponad 70% raków jajnika jestrozpoznawanych w zaawansowanych stadiach choroby i u około 35–60% kobiet chorych na raka jajnika wodobrzuszejest pierwszym objawem choroby. Jest to niekorzystny czynnik rokowniczy. Obiecującą opcją terapeutycznądla pacjentów leczonych paliatywnie z powodu choroby nowotworowej z wodobrzuszem, EpCAM-pozytywnych,u których standardowa terapia nie jest już dostępna lub nie jest możliwa, wydaje się dootrzewnowe stosowanieprzeciwciała monoklonalnego katumaksomab (Removab). W artykule opisano przypadek pacjentki, u którejzastosowano przeciwciało.

Abstract

Wodobrzusze jest objawem często towarzyszącym chorobom nowotworowym: ponad 70% raków jajnika jestrozpoznawanych w zaawansowanych stadiach choroby i u około 35–60% kobiet chorych na raka jajnika wodobrzuszejest pierwszym objawem choroby. Jest to niekorzystny czynnik rokowniczy. Obiecującą opcją terapeutycznądla pacjentów leczonych paliatywnie z powodu choroby nowotworowej z wodobrzuszem, EpCAM-pozytywnych,u których standardowa terapia nie jest już dostępna lub nie jest możliwa, wydaje się dootrzewnowe stosowanieprzeciwciała monoklonalnego katumaksomab (Removab). W artykule opisano przypadek pacjentki, u którejzastosowano przeciwciało.
Get Citation

Keywords

choroba nowotworowa; rak jajnika; wodobrzusze; katumaksomab (Removab)

About this article
Title

Leczenie nawracającego wodobrzusza w chorobie nowotworowej przeciwciałem katumaksomab

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 9, No 4 (2013)

Article type

Case report

Pages

139-142

Published online

2013-08-27

Bibliographic record

Onkol. Prak. Klin 2013;9(4):139-142.

Keywords

choroba nowotworowa
rak jajnika
wodobrzusze
katumaksomab (Removab)

Authors

Jolanta Lubin
Janina Markowska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl