open access

Vol 9, No 4 (2013)
Review paper
Published online: 2013-08-27
Get Citation

Powtórna radioterapia wiązkami zewnętrznymi u chorych na raka narządów głowy i szyi z nawrotem lokoregionalnym lub drugim pierwotnym nowotworem w obszarze uprzednio napromienianym — możliwości, ograniczenia, perspektywy

Zbigniew Szutkowski, Andrzej Kawecki
Onkol. Prak. Klin 2013;9(4):133-138.

open access

Vol 9, No 4 (2013)
REVIEW ARTICLES
Published online: 2013-08-27

Abstract

Leczeniem z wyboru w przypadku wznów po radioterapii lub nowotworu w obszarze uprzednio napromienianymjest chirurgia ratująca, a w sytuacji braku możliwości resekcji — paliatywna chemioterapia. Możliwe jest, chociażobciążone dużym ryzykiem wczesnej i późnej toksyczności, przeprowadzenie uzupełniającej radioterapii na obszarloży po ratującym leczeniu chirurgicznym lub zastosowanie wyłącznej radioterapii w celu uzyskania wieloletnichprzeżyć bezobjawowych. Obydwie metody leczenia nierzadko są skojarzone z chemioterapią. Kluczowe znaczeniema selekcja chorych do powtórnej radioterapii, jak również konieczność przeprowadzenia leczenia w wybranychośrodkach, dysponujących zespołem specjalistów mających doświadczenie w złożonym planowaniu radioterapiilub radiochemioterapii i wyposażonych w nowoczesne zaplecze techniczne. Ośrodki prowadzące powtórne napromienianiemuszą mieć też możliwości kompleksowego leczenia powikłań związanych z działaniami niepożądanymi.

Abstract

Leczeniem z wyboru w przypadku wznów po radioterapii lub nowotworu w obszarze uprzednio napromienianymjest chirurgia ratująca, a w sytuacji braku możliwości resekcji — paliatywna chemioterapia. Możliwe jest, chociażobciążone dużym ryzykiem wczesnej i późnej toksyczności, przeprowadzenie uzupełniającej radioterapii na obszarloży po ratującym leczeniu chirurgicznym lub zastosowanie wyłącznej radioterapii w celu uzyskania wieloletnichprzeżyć bezobjawowych. Obydwie metody leczenia nierzadko są skojarzone z chemioterapią. Kluczowe znaczeniema selekcja chorych do powtórnej radioterapii, jak również konieczność przeprowadzenia leczenia w wybranychośrodkach, dysponujących zespołem specjalistów mających doświadczenie w złożonym planowaniu radioterapiilub radiochemioterapii i wyposażonych w nowoczesne zaplecze techniczne. Ośrodki prowadzące powtórne napromienianiemuszą mieć też możliwości kompleksowego leczenia powikłań związanych z działaniami niepożądanymi.
Get Citation

Keywords

rak narządów głowy i szyi; wznowa i drugi pierwotny nowotwór; powtórne napromienianie

About this article
Title

Powtórna radioterapia wiązkami zewnętrznymi u chorych na raka narządów głowy i szyi z nawrotem lokoregionalnym lub drugim pierwotnym nowotworem w obszarze uprzednio napromienianym — możliwości, ograniczenia, perspektywy

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 9, No 4 (2013)

Article type

Review paper

Pages

133-138

Published online

2013-08-27

Page views

1246

Article views/downloads

3298

Bibliographic record

Onkol. Prak. Klin 2013;9(4):133-138.

Keywords

rak narządów głowy i szyi
wznowa i drugi pierwotny nowotwór
powtórne napromienianie

Authors

Zbigniew Szutkowski
Andrzej Kawecki

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl