open access

Vol 9, No 4 (2013)
Review paper
Published online: 2013-08-27
Get Citation

Perspektywy skojarzonego leczenia raka wątrobowokomórkowego

Jakub Kucharz, Anna Michałowska-Kaczmarczyk, Krzysztof Krzemieniecki, Roman M. Herman
Onkol. Prak. Klin 2013;9(4):128-132.

open access

Vol 9, No 4 (2013)
REVIEW ARTICLES
Published online: 2013-08-27

Abstract

Rak wątrobowokomórkowy (HCC) stanowi około 80% pierwotnych nowotworów wątroby oraz jest 5. przyczynązgonów z powodu nowotworów na świecie. Dotychczasowe postępy w diagnostyce oraz leczeniu HCC nie przełożyłysię na istotną poprawę rokowania. W zależności od zaawansowania choroby, a także obecności nadciśnieniawrotnego oraz chorób współistniejących, pacjenci mogą być poddawani takim zabiegom jak resekcja wątroby,transplantacja wątroby, leczenie z wykorzystaniem metod miejscowych: przeztętniczej chemoembolizacji (TACE),ablacji falami o częstotliwości radiowej (RFA) czy przezskórnego wstrzyknięcia etanolu (PEI). W przypadku chorobyzaawansowanej i dyskwalifikacji od leczenia miejscowego stosuje się sorafenib.Obecnie prowadzi się badania kliniczne nad kojarzeniem wyżej wymienionych metod leczenia. W przypadkuleczenia radykalnego obejmują one łączenie resekcji lub ablacji z zastosowaniem sorafenibu. U pacjentówz chorobą o pośrednim stopniu zaawansowania wykonuje się zabiegi TACE. Kojarzenie TACE z leczeniemsystemowym w różnych sekwencjach jest oceniane w badaniach klinicznych. Aktualnie trwają również badanianad łączeniem sorafenibu z cytostatykami, z terapiami celowanymi, a także z inhibitorami deacetylaz histonów(faza badań przedklinicznych).

Abstract

Rak wątrobowokomórkowy (HCC) stanowi około 80% pierwotnych nowotworów wątroby oraz jest 5. przyczynązgonów z powodu nowotworów na świecie. Dotychczasowe postępy w diagnostyce oraz leczeniu HCC nie przełożyłysię na istotną poprawę rokowania. W zależności od zaawansowania choroby, a także obecności nadciśnieniawrotnego oraz chorób współistniejących, pacjenci mogą być poddawani takim zabiegom jak resekcja wątroby,transplantacja wątroby, leczenie z wykorzystaniem metod miejscowych: przeztętniczej chemoembolizacji (TACE),ablacji falami o częstotliwości radiowej (RFA) czy przezskórnego wstrzyknięcia etanolu (PEI). W przypadku chorobyzaawansowanej i dyskwalifikacji od leczenia miejscowego stosuje się sorafenib.Obecnie prowadzi się badania kliniczne nad kojarzeniem wyżej wymienionych metod leczenia. W przypadkuleczenia radykalnego obejmują one łączenie resekcji lub ablacji z zastosowaniem sorafenibu. U pacjentówz chorobą o pośrednim stopniu zaawansowania wykonuje się zabiegi TACE. Kojarzenie TACE z leczeniemsystemowym w różnych sekwencjach jest oceniane w badaniach klinicznych. Aktualnie trwają również badanianad łączeniem sorafenibu z cytostatykami, z terapiami celowanymi, a także z inhibitorami deacetylaz histonów(faza badań przedklinicznych).
Get Citation

Keywords

rak wątrobowokomórkowy, leczenie skojarzone, resekcja, chemoembolizacja, ablacja, sorafenib, badania kliniczne

About this article
Title

Perspektywy skojarzonego leczenia raka wątrobowokomórkowego

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 9, No 4 (2013)

Article type

Review paper

Pages

128-132

Published online

2013-08-27

Bibliographic record

Onkol. Prak. Klin 2013;9(4):128-132.

Keywords

rak wątrobowokomórkowy
leczenie skojarzone
resekcja
chemoembolizacja
ablacja
sorafenib
badania kliniczne

Authors

Jakub Kucharz
Anna Michałowska-Kaczmarczyk
Krzysztof Krzemieniecki
Roman M. Herman

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl