Vol 9 (2013): Special issue
SPECIAL ISSUE
Get Citation

Prawo medyczne w onkologii — czyli nie wycofuj się rakiem z edukacji prawnej

Justyna Zajdel
Vol 9 (2013): Special issue
SPECIAL ISSUE

Abstract

Hipokratesowską zasadę, zgodnie z którą „lekarz ma za zadanie wyleczyć chorego
— jaką drogą to zrobi, jest rzeczą obojętną”, należy zmodyfikować, mając na uwadze
aktualne regulacje prawne, które kształtują zasady udzielania świadczeń zdrowotnych.

Abstract

Hipokratesowską zasadę, zgodnie z którą „lekarz ma za zadanie wyleczyć chorego
— jaką drogą to zrobi, jest rzeczą obojętną”, należy zmodyfikować, mając na uwadze
aktualne regulacje prawne, które kształtują zasady udzielania świadczeń zdrowotnych.
Get Citation
About this article
Title

Prawo medyczne w onkologii — czyli nie wycofuj się rakiem z edukacji prawnej

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 9 (2013): Special issue

Pages

17

Page views

401

Authors

Justyna Zajdel

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl