open access

Vol 8, No 3 (2012)
Guidelines / Expert consensus
Published online: 2012-08-29
Get Citation

NOWE MOŻLIWOŚCI LECZENIA HORMONOZALEŻNEGO RAKA PIERSI W STADIUM ZAAWANSOWANYM

Piotr Jan Wysocki, Piotr Potemski, Krzysztof Krzemieniecki, Marek Wojtukiewicz, Emilia Filipczyk-Cisarż, Kazimierz Drosik, Maria Litwiniuk, Jacek Jassem, Maciej Krzakowski
Onkol. Prak. Klin 2012;8(3):85-90.

open access

Vol 8, No 3 (2012)
EXPERTS' OPINION
Published online: 2012-08-29

Abstract

Leczenie hormonalne jest postępowaniem z wyboru u chorych na raka piersi z ekspresją receptorów estrogenowych. U chorych, którzy wykazują odpowiedź na leczenie hormonalne, dochodzi do nawrotu choroby w następstwie nabytej oporności. Oporność może być związana z aktywacją nieprawidłowych szlaków przekazu sygnałów (np. szlak zależny od mTOR). Kilka badań przedklinicznych wskazuje na korelację między szlakami zależnymi od mTOR i ER. Co zostało potwierdzone w badaniu III fazy. Jednak, wpływ inhibitorów mTOR w skojarzeniu z lekami hormonalnymi na uzyskanie korzyści w zakresie czasu przeżycia całkowitego nie jest dotychczas znany. Celem obecnego opracowania jest podsumowanie obecnego stanu wiedzy na temat możliwości skojarzonego stosowania praca leków anty-mTOR i hormonalnych u chorych na hormonozależnego raka piersi w stadium zaawansowanym.

Abstract

Leczenie hormonalne jest postępowaniem z wyboru u chorych na raka piersi z ekspresją receptorów estrogenowych. U chorych, którzy wykazują odpowiedź na leczenie hormonalne, dochodzi do nawrotu choroby w następstwie nabytej oporności. Oporność może być związana z aktywacją nieprawidłowych szlaków przekazu sygnałów (np. szlak zależny od mTOR). Kilka badań przedklinicznych wskazuje na korelację między szlakami zależnymi od mTOR i ER. Co zostało potwierdzone w badaniu III fazy. Jednak, wpływ inhibitorów mTOR w skojarzeniu z lekami hormonalnymi na uzyskanie korzyści w zakresie czasu przeżycia całkowitego nie jest dotychczas znany. Celem obecnego opracowania jest podsumowanie obecnego stanu wiedzy na temat możliwości skojarzonego stosowania praca leków anty-mTOR i hormonalnych u chorych na hormonozależnego raka piersi w stadium zaawansowanym.

Get Citation
About this article
Title

NOWE MOŻLIWOŚCI LECZENIA HORMONOZALEŻNEGO RAKA PIERSI W STADIUM ZAAWANSOWANYM

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 8, No 3 (2012)

Article type

Guidelines / Expert consensus

Pages

85-90

Published online

2012-08-29

Page views

1406

Article views/downloads

5327

Bibliographic record

Onkol. Prak. Klin 2012;8(3):85-90.

Authors

Piotr Jan Wysocki
Piotr Potemski
Krzysztof Krzemieniecki
Marek Wojtukiewicz
Emilia Filipczyk-Cisarż
Kazimierz Drosik
Maria Litwiniuk
Jacek Jassem
Maciej Krzakowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl