open access

Vol 7, Supp. E (2011)
Case report
Get Citation

Powikłania skórne u chorej z zaawansowanym rakiem piersi z nadmierną ekspresją receptora HER2 leczonej lapatynibem z kapecytabiną

Justyna Wietrzyńska

open access

Vol 7, Supp. E (2011)
CASE REPORT

Abstract

Uchorych na rozsianego raka piersi z nadmierną ekspresją receptora HER2 ukierunkowane leczenie pierwszego rzutu polega na podaniu schematów terapii zawierających trastuzumab [1]. Lapatynib jest doustnym lekiem powodującym odwracalne zahamowanie kinazy tyrozynowej związanej z receptorem ErbB1 (EGFR) i ErbB2 (HER2) [2]. W badaniu trzeciej fazy u pacjentów leczonych uprzednio trastuzumabem wykazano jego aktywność w połączeniu z kapecytabiną [2, 3]. W badaniu tym u chorych leczonych w sposób skojarzony uzyskano medianę czasu wolnego od progresji wynoszącą 6,2 miesiąca, znamiennie statystycznie dłuższą niż u osób z grupy kontrolnej otrzymujących kapecytabinę w monoterapii (4,3 miesiąca) [3]. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi w trakcie terapii lapatynibem w skojarzeniu z kapecytabiną są: biegunki, nudności, wysypki, zespół dłoniowo-podeszwowy i zmęczenie [2–4].


Leczenie inhibitorami receptora EGFR (epidermal growth factor receptor), w tym lapatynibem, jest często związane z objawami ze strony skóry, włosów i paznokci [5–7]. Uważa się, że objawy te zależą od hamowania receptora EGFR w keratynocytach naskórka, mieszkach włosowych i macierzy paznokci [7].


W niniejszym artykule przedstawiono powikłania skórne o bardzo rzadkim umiejscowieniu na owłosionej skórze głowy u chorej z zaawansowanym rakiem piersi z nadmierną ekspresją receptora HER2, leczonej lapatynibem z kapecytabiną.

Abstract

Uchorych na rozsianego raka piersi z nadmierną ekspresją receptora HER2 ukierunkowane leczenie pierwszego rzutu polega na podaniu schematów terapii zawierających trastuzumab [1]. Lapatynib jest doustnym lekiem powodującym odwracalne zahamowanie kinazy tyrozynowej związanej z receptorem ErbB1 (EGFR) i ErbB2 (HER2) [2]. W badaniu trzeciej fazy u pacjentów leczonych uprzednio trastuzumabem wykazano jego aktywność w połączeniu z kapecytabiną [2, 3]. W badaniu tym u chorych leczonych w sposób skojarzony uzyskano medianę czasu wolnego od progresji wynoszącą 6,2 miesiąca, znamiennie statystycznie dłuższą niż u osób z grupy kontrolnej otrzymujących kapecytabinę w monoterapii (4,3 miesiąca) [3]. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi w trakcie terapii lapatynibem w skojarzeniu z kapecytabiną są: biegunki, nudności, wysypki, zespół dłoniowo-podeszwowy i zmęczenie [2–4].


Leczenie inhibitorami receptora EGFR (epidermal growth factor receptor), w tym lapatynibem, jest często związane z objawami ze strony skóry, włosów i paznokci [5–7]. Uważa się, że objawy te zależą od hamowania receptora EGFR w keratynocytach naskórka, mieszkach włosowych i macierzy paznokci [7].


W niniejszym artykule przedstawiono powikłania skórne o bardzo rzadkim umiejscowieniu na owłosionej skórze głowy u chorej z zaawansowanym rakiem piersi z nadmierną ekspresją receptora HER2, leczonej lapatynibem z kapecytabiną.

Get Citation
About this article
Title

Powikłania skórne u chorej z zaawansowanym rakiem piersi z nadmierną ekspresją receptora HER2 leczonej lapatynibem z kapecytabiną

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 7, Supp. E (2011)

Article type

Case report

Pages

34-37

Authors

Justyna Wietrzyńska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl