open access

Vol 7, Supp. E (2011)
Case report
Get Citation

Typowe działania niepożądane u pacjentki leczonej lapatynibem z kapecytabiną z powodu rozsianego raka piersi

Joanna Streb, Izabela Glanowska

open access

Vol 7, Supp. E (2011)
CASE REPORT

Abstract

Nadmierna ekspresja receptora HER2 u chorych na raka piersi występuje u około 20% pacjentów i stanowi niekorzystny czynnik rokowniczy [1]. Wprowadzenie terapii celowanej wpłynęło na poprawę rokowania w tej grupie chorych [2–6]. Obecnie po niepowodzeniu leczenia trastuzumabem u chorych na rozsianego raka piersi stosuje się lapatynib w skojarzeniu z kapecytabiną. W trakcie długotrwałego leczenia paliatywnego ważne jest monitorowanie profilu toksyczności. W niniejszym opisie przedstawiono przypadek chorej, u której w trakcie leczenia lapatynibem w skojarzeniu z kapecytabiną obserwowano typowe dla tego schematu terapii działania niepożądane.

Abstract

Nadmierna ekspresja receptora HER2 u chorych na raka piersi występuje u około 20% pacjentów i stanowi niekorzystny czynnik rokowniczy [1]. Wprowadzenie terapii celowanej wpłynęło na poprawę rokowania w tej grupie chorych [2–6]. Obecnie po niepowodzeniu leczenia trastuzumabem u chorych na rozsianego raka piersi stosuje się lapatynib w skojarzeniu z kapecytabiną. W trakcie długotrwałego leczenia paliatywnego ważne jest monitorowanie profilu toksyczności. W niniejszym opisie przedstawiono przypadek chorej, u której w trakcie leczenia lapatynibem w skojarzeniu z kapecytabiną obserwowano typowe dla tego schematu terapii działania niepożądane.
Get Citation
About this article
Title

Typowe działania niepożądane u pacjentki leczonej lapatynibem z kapecytabiną z powodu rozsianego raka piersi

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 7, Supp. E (2011)

Article type

Case report

Pages

31-33

Authors

Joanna Streb
Izabela Glanowska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl