open access

Vol 7, Supp. E (2011)
Case report
Get Citation

Zredukowana dawka lapatynibu z powodu toksyczności — nadal skuteczna opcja terapeutyczna

Roman Dubiański, Iwona Głogowska, Izabela Lemańska

open access

Vol 7, Supp. E (2011)
CASE REPORT

Abstract

Lapatynib w skojarzeniu z kapecytabiną to racjonalna opcja dalszej terapii chorych na uogólnionego raka piersi z nadmierną ekspresją receptora HER2, wcześniej leczonych trastuzumabem. Typowymi działaniami niepożądanymi związanymi z przyjmowaniem lapatynibu są biegunki i toksyczności skórne. Poniżej przedstawiono przypadek pacjentki z uogólnionym rakiem piersi, u której w przebiegu leczenia lapatynibem w skojarzeniu z kapecytabiną wystąpiły działania niepożądane. Pomimo konieczności zmniejszenia dawek obu leków właściwe leczenie wspomagające pozwoliło na kontynuację terapii przeciwnowotworowej.

Abstract

Lapatynib w skojarzeniu z kapecytabiną to racjonalna opcja dalszej terapii chorych na uogólnionego raka piersi z nadmierną ekspresją receptora HER2, wcześniej leczonych trastuzumabem. Typowymi działaniami niepożądanymi związanymi z przyjmowaniem lapatynibu są biegunki i toksyczności skórne. Poniżej przedstawiono przypadek pacjentki z uogólnionym rakiem piersi, u której w przebiegu leczenia lapatynibem w skojarzeniu z kapecytabiną wystąpiły działania niepożądane. Pomimo konieczności zmniejszenia dawek obu leków właściwe leczenie wspomagające pozwoliło na kontynuację terapii przeciwnowotworowej.
Get Citation
About this article
Title

Zredukowana dawka lapatynibu z powodu toksyczności — nadal skuteczna opcja terapeutyczna

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 7, Supp. E (2011)

Article type

Case report

Pages

25-27

Page views

686

Article views/downloads

1409

Authors

Roman Dubiański
Iwona Głogowska
Izabela Lemańska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl