open access

Vol 7, Supp. E (2011)
Case report
Get Citation

Długotrwała stabilizacja choroby u chorej na rozsianego raka piersi z nadmierną ekspresją receptora HER2, z obniżoną sprawnością ogólną po operacji neurochirurgicznej, leczonej lapatynibem z kapecytabiną

Lubomir Bodnar

open access

Vol 7, Supp. E (2011)
CASE REPORT

Abstract

Mimo niewątpliwego postępu, jaki osiągnięto na polu diagnostyki i leczenia chorych na raka piersi we wczesnych stadiach zaawansowania, u istotnego odsetka pacjentów nadal dochodzi do rozsiewu choroby. Rak piersi pozostaje najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych u kobiet w Polsce [1]. Nadmierna ekspresja receptora HER2 u chorych na raka piersi wiąże się gorszym rokowaniem [2, 3] i jest wskazaniem do zastosowania leków ukierunkowanych na receptor HER2, takich jak trastuzumab i lapatynib [4].


W trakcie długotrwałego leczenia o charakterze paliatywnym szczególnie istotne są jego wpływ na jakość życia chorego oraz monitorowanie możliwych działań niepożądanych. Poniżej przedstawiono przypadek chorej z rozsianym rakiem piersi, z deficytem neurologicznym po operacji neurochirurgicznej, u której w trakcie leczenia lapatynibem z kapecytabiną wystąpiły działania niepożądane w postaci nasilonej erytrodysestezji dłoniowo-podeszwowej.

Abstract

Mimo niewątpliwego postępu, jaki osiągnięto na polu diagnostyki i leczenia chorych na raka piersi we wczesnych stadiach zaawansowania, u istotnego odsetka pacjentów nadal dochodzi do rozsiewu choroby. Rak piersi pozostaje najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych u kobiet w Polsce [1]. Nadmierna ekspresja receptora HER2 u chorych na raka piersi wiąże się gorszym rokowaniem [2, 3] i jest wskazaniem do zastosowania leków ukierunkowanych na receptor HER2, takich jak trastuzumab i lapatynib [4].


W trakcie długotrwałego leczenia o charakterze paliatywnym szczególnie istotne są jego wpływ na jakość życia chorego oraz monitorowanie możliwych działań niepożądanych. Poniżej przedstawiono przypadek chorej z rozsianym rakiem piersi, z deficytem neurologicznym po operacji neurochirurgicznej, u której w trakcie leczenia lapatynibem z kapecytabiną wystąpiły działania niepożądane w postaci nasilonej erytrodysestezji dłoniowo-podeszwowej.

Get Citation
About this article
Title

Długotrwała stabilizacja choroby u chorej na rozsianego raka piersi z nadmierną ekspresją receptora HER2, z obniżoną sprawnością ogólną po operacji neurochirurgicznej, leczonej lapatynibem z kapecytabiną

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 7, Supp. E (2011)

Article type

Case report

Pages

22-24

Authors

Lubomir Bodnar

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl