open access

Vol 7, Supp. E (2011)
Case report
Get Citation

Istotne korzyści kliniczne wynikające z zastosowania leczenia antagonizującego receptor HER2 u chorej na zaawansowanego, HER2-dodatniego raka piersi

Izabella Dębicka, Emilia Filipczyk-Cisarż

open access

Vol 7, Supp. E (2011)
CASE REPORT

Abstract

U około 20–25% chorych na raka piersi stwierdza się nadmierną aktywność receptora naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2), co wiąże się z bardziej agresywnym przebiegiem choroby [1, 2]. Dotychczas dopuszczono do leczenia dwa leki antagonizujące receptor HER2 — trastuzumab i lapatynib. Lapatynib — niskocząsteczkowy inhibitor kinaz tyrozynowych — jest stosowany w leczeniu raka piersi w stadium rozsiewu, w schemacie z kapecytabiną lub letrozolem [3–6]. Rzadkim powikłaniem leczenia jest toksyczność wątrobowa w postaci wzrostu aktywności aminotransferaz i hiperbilirubinemii. U większości chorych po zmniejszeniu dawki lapatynibu dochodzi do ustąpienia lub zmniejszenia nasilenia tych działań niepożądanych i możliwe jest dalsze prowadzenie leczenia [3–6].

Abstract

U około 20–25% chorych na raka piersi stwierdza się nadmierną aktywność receptora naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2), co wiąże się z bardziej agresywnym przebiegiem choroby [1, 2]. Dotychczas dopuszczono do leczenia dwa leki antagonizujące receptor HER2 — trastuzumab i lapatynib. Lapatynib — niskocząsteczkowy inhibitor kinaz tyrozynowych — jest stosowany w leczeniu raka piersi w stadium rozsiewu, w schemacie z kapecytabiną lub letrozolem [3–6]. Rzadkim powikłaniem leczenia jest toksyczność wątrobowa w postaci wzrostu aktywności aminotransferaz i hiperbilirubinemii. U większości chorych po zmniejszeniu dawki lapatynibu dochodzi do ustąpienia lub zmniejszenia nasilenia tych działań niepożądanych i możliwe jest dalsze prowadzenie leczenia [3–6].
Get Citation
About this article
Title

Istotne korzyści kliniczne wynikające z zastosowania leczenia antagonizującego receptor HER2 u chorej na zaawansowanego, HER2-dodatniego raka piersi

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 7, Supp. E (2011)

Article type

Case report

Pages

19-21

Page views

490

Article views/downloads

1898

Authors

Izabella Dębicka
Emilia Filipczyk-Cisarż

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl