open access

Vol 7, Supp. E (2011)
Case report
Get Citation

Przewlekła biegunka podczas leczenia lapatynibem w skojarzeniu z kapecytabiną u chorej leczonej z powodu rozsianego raka piersi z nadmierną ekspresją receptora HER2

Barbara Ziółkowska, Teresa Zarzycka, Beata Freier, Wojciech Witkiewicz

open access

Vol 7, Supp. E (2011)
CASE REPORT

Abstract

Powikłania ze strony układu pokarmowego są częstym objawem niepożądanym leczenia przeciwnowotworowego [1, 2]. Biegunka występuje u około 65% chorych leczonych skojarzaniem lapatynibu z kapecytabiną [3, 4] i może być przyczyną wtórnych powikłań, konieczności zmniejszenia dawek leków, a także negatywnie wpływać na funkcjonowanie chorych [1]. Poniżej przedstawiono opis przypadku chorej z rozpoznaniem HER2-dodatniego raka piersi w stadium rozsiewu leczonej na Oddziale Onkologii Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Ze względu na nadmierną ekspresję receptora HER2 chora otrzymywała leki ukierunkowane molekularnie antagonizujące HER2.


Podczas leczenia 3. linii lapatynibem w skojarzeniu z kapecytabiną wystąpiła biegunka. Po wprowadzeniu leków zapierających i zmianie diety jej nasilenie się zmniejszyło, pozwalając na kontynuację leczenia z dobrym efektem klinicznym.

Abstract

Powikłania ze strony układu pokarmowego są częstym objawem niepożądanym leczenia przeciwnowotworowego [1, 2]. Biegunka występuje u około 65% chorych leczonych skojarzaniem lapatynibu z kapecytabiną [3, 4] i może być przyczyną wtórnych powikłań, konieczności zmniejszenia dawek leków, a także negatywnie wpływać na funkcjonowanie chorych [1]. Poniżej przedstawiono opis przypadku chorej z rozpoznaniem HER2-dodatniego raka piersi w stadium rozsiewu leczonej na Oddziale Onkologii Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Ze względu na nadmierną ekspresję receptora HER2 chora otrzymywała leki ukierunkowane molekularnie antagonizujące HER2.


Podczas leczenia 3. linii lapatynibem w skojarzeniu z kapecytabiną wystąpiła biegunka. Po wprowadzeniu leków zapierających i zmianie diety jej nasilenie się zmniejszyło, pozwalając na kontynuację leczenia z dobrym efektem klinicznym.

Get Citation
About this article
Title

Przewlekła biegunka podczas leczenia lapatynibem w skojarzeniu z kapecytabiną u chorej leczonej z powodu rozsianego raka piersi z nadmierną ekspresją receptora HER2

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 7, Supp. E (2011)

Article type

Case report

Pages

16-18

Page views

554

Article views/downloads

2541

Authors

Barbara Ziółkowska
Teresa Zarzycka
Beata Freier
Wojciech Witkiewicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl