open access

Vol 7, Supp. E (2011)
Review paper
Get Citation

Wpływ terapii celowanej opartej na lapatynibie na czynność serca. Implikacje kliniczne

Anna Czerepińska

open access

Vol 7, Supp. E (2011)
REVIEW ARTICLES

Abstract

Kardiotoksyczność leków ukierunkowanych molekularnie skierowanych przeciwko receptorowi HER2 wynika z kluczowej roli tego receptora w procesach rozwoju oraz podtrzymywania prawidłowej struktury i funkcji miokardium oraz z jego udziału w naturalnych procesach naprawczych. Zahamowanie tych procesów pod wpływem blokady receptora HER2 potęguje stres oksydacyjny związany z terapią antracyklinami, a także nasila uszkodzenia mięśnia sercowego powstające w innych mechanizmach, jak stan zapalny, niedokrwienie czy przeciążenie hemodynamiczne. Kardiotoksyczność obserwowana w czasie terapii anty-HER2 występuje w postaci dysfunkcji mięśnia sercowego, wyrażającej się bezobjawowym spadkiem frakcji wyrzutowej lewej komory lub objawową zastoinową niewydolnością serca o różnym stopniu ciężkości. Leczenie lapatynibem wiąże się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych ze strony układu krążenia. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie mechanizmów leżących u podstaw kardiotoksyczności leczenia anty-HER2, częstości występowania zdarzeń niepożądanych ze strony układu krążenia u chorych w trakcie leczenia lapatynibem, zasad monitorowania i postępowania w przypadku zaburzeń ze strony układu krążenia w czasie trwania tej terapii.

Abstract

Kardiotoksyczność leków ukierunkowanych molekularnie skierowanych przeciwko receptorowi HER2 wynika z kluczowej roli tego receptora w procesach rozwoju oraz podtrzymywania prawidłowej struktury i funkcji miokardium oraz z jego udziału w naturalnych procesach naprawczych. Zahamowanie tych procesów pod wpływem blokady receptora HER2 potęguje stres oksydacyjny związany z terapią antracyklinami, a także nasila uszkodzenia mięśnia sercowego powstające w innych mechanizmach, jak stan zapalny, niedokrwienie czy przeciążenie hemodynamiczne. Kardiotoksyczność obserwowana w czasie terapii anty-HER2 występuje w postaci dysfunkcji mięśnia sercowego, wyrażającej się bezobjawowym spadkiem frakcji wyrzutowej lewej komory lub objawową zastoinową niewydolnością serca o różnym stopniu ciężkości. Leczenie lapatynibem wiąże się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych ze strony układu krążenia. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie mechanizmów leżących u podstaw kardiotoksyczności leczenia anty-HER2, częstości występowania zdarzeń niepożądanych ze strony układu krążenia u chorych w trakcie leczenia lapatynibem, zasad monitorowania i postępowania w przypadku zaburzeń ze strony układu krążenia w czasie trwania tej terapii.
Get Citation

Keywords

lapatynib; terapia celowana; HER2; kardiotoksyczność; czynność serca

About this article
Title

Wpływ terapii celowanej opartej na lapatynibie na czynność serca. Implikacje kliniczne

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 7, Supp. E (2011)

Article type

Review paper

Pages

6-10

Keywords

lapatynib
terapia celowana
HER2
kardiotoksyczność
czynność serca

Authors

Anna Czerepińska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl