open access

Vol 7, Supp. E (2011)
Editorial
Get Citation

Edytorial

Aleksandra Łacko, Iwona Głogowska

open access

Vol 7, Supp. E (2011)
Editorial

Abstract

Ukierunkowane molekularnie leczenie nowotworów miało być „magicznym pociskiem”, dla którego specyficznym celem są komórki guza. Spodziewano się, że ten mechanizm działania oszczędzi tkanki zdrowe, nie indukując powikłań ograniczających intensywność dawki i skuteczność chemioterapii. Rzeczywiście, leczenie ukierunkowane molekularnie jest dość dobrze tolerowane i nie towarzyszy mu większość typowych dla leków cytotoksycznych działań niepożądanych. Ponieważ jednak hamowane szlaki sygnałowe uczestniczą w procesach fizjologicznych wielu tkanek, stosowanie tej grupy leków wiąże się z szeregiem specyficznych powikłań, które mogą być uciążliwe dla chorych, niekiedy wymuszają zmniejszenie dawki, bywają przyczyną przerwania leczenia, a nawet mogą zagrażać życiu.

Abstract

Ukierunkowane molekularnie leczenie nowotworów miało być „magicznym pociskiem”, dla którego specyficznym celem są komórki guza. Spodziewano się, że ten mechanizm działania oszczędzi tkanki zdrowe, nie indukując powikłań ograniczających intensywność dawki i skuteczność chemioterapii. Rzeczywiście, leczenie ukierunkowane molekularnie jest dość dobrze tolerowane i nie towarzyszy mu większość typowych dla leków cytotoksycznych działań niepożądanych. Ponieważ jednak hamowane szlaki sygnałowe uczestniczą w procesach fizjologicznych wielu tkanek, stosowanie tej grupy leków wiąże się z szeregiem specyficznych powikłań, które mogą być uciążliwe dla chorych, niekiedy wymuszają zmniejszenie dawki, bywają przyczyną przerwania leczenia, a nawet mogą zagrażać życiu.
Get Citation
About this article
Title

Edytorial

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 7, Supp. E (2011)

Article type

Editorial

Pages

00

Page views

540

Article views/downloads

685

Authors

Aleksandra Łacko
Iwona Głogowska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl