open access

Vol 8, No 3 (2012)
Case report
Published online: 2012-08-29
Get Citation

Ostry zespół wieńcowy w trakcie leczenia sorafenibem - opis chorej

Maja Habib, Urszula Czernek, Sylwia Dębska, Joanna Kubicka, Piotr Potemski Potemski
Onkol. Prak. Klin 2012;8(3):124-127.

open access

Vol 8, No 3 (2012)
CASE REPORT
Published online: 2012-08-29

Abstract

Kardiotoksyczość jest jednym z ważniejszych działań niepożądanych leków przeciwnowotworowych. Po wprowadzeniu  leków ukierunkowanych molekularnie obserwuje się różne, często nieprzewidywalne objawy uboczne. Sorafenib jest wielokinazowym inhibitorem, działającym na receptory dla czynników wzrostu.

Zahamowanie działania  naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka (VEGF) upośledza funkcję śródbłonka, co w rezultacie może  prowadzić do zwiększonego ryzyka zmian zakrzepowo-zatorowych. Przedstawiono opis pacjentki, u której podczas leczenia sorafenibem z powodu raka jasnokomórkowego nerki doszło do wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego (zawału serca bez uniesienia odcinka ST). Po ustąpieniu ostrej fazy kontynuowano leczenie bez nawrotu objawów stenokardialnych. Niezbędne jest zapobieganie i odpowiednie leczenie chorób sercowo-naczyniowych w trakcie leczenia lekami antyangiogennymi.

Abstract

Kardiotoksyczość jest jednym z ważniejszych działań niepożądanych leków przeciwnowotworowych. Po wprowadzeniu  leków ukierunkowanych molekularnie obserwuje się różne, często nieprzewidywalne objawy uboczne. Sorafenib jest wielokinazowym inhibitorem, działającym na receptory dla czynników wzrostu.

Zahamowanie działania  naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka (VEGF) upośledza funkcję śródbłonka, co w rezultacie może  prowadzić do zwiększonego ryzyka zmian zakrzepowo-zatorowych. Przedstawiono opis pacjentki, u której podczas leczenia sorafenibem z powodu raka jasnokomórkowego nerki doszło do wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego (zawału serca bez uniesienia odcinka ST). Po ustąpieniu ostrej fazy kontynuowano leczenie bez nawrotu objawów stenokardialnych. Niezbędne jest zapobieganie i odpowiednie leczenie chorób sercowo-naczyniowych w trakcie leczenia lekami antyangiogennymi.

Get Citation
About this article
Title

Ostry zespół wieńcowy w trakcie leczenia sorafenibem - opis chorej

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 8, No 3 (2012)

Article type

Case report

Pages

124-127

Published online

2012-08-29

Bibliographic record

Onkol. Prak. Klin 2012;8(3):124-127.

Authors

Maja Habib
Urszula Czernek
Sylwia Dębska
Joanna Kubicka
Piotr Potemski Potemski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl