open access

Vol 7, Supp. C (2011)
Case report
Published online: 2012-03-30
Get Citation

Ewerolimus w II linii leczenia pacjentki z rakiem nerkowokomórkowym/ brodawczakowatym

Wojciech Poborski

open access

Vol 7, Supp. C (2011)
CASE REPORT
Published online: 2012-03-30

Abstract

W pracy opisano przypadek kobiety, pracownikaumysłowego, bez istotnych chorób współistniejących,u której w wieku 44 lat w wykonanym z innych przyczynbadaniu USG stwierdzono guz prawej nerki. Chorąoperowano w tym roku (2000 r.) — przeprowadzononefrektomię, usuwając guz o wielości 4 × 5 × 6 cm,bez naciekania torebki oraz zajęcia nadnercza.

Abstract

W pracy opisano przypadek kobiety, pracownikaumysłowego, bez istotnych chorób współistniejących,u której w wieku 44 lat w wykonanym z innych przyczynbadaniu USG stwierdzono guz prawej nerki. Chorąoperowano w tym roku (2000 r.) — przeprowadzononefrektomię, usuwając guz o wielości 4 × 5 × 6 cm,bez naciekania torebki oraz zajęcia nadnercza.
Get Citation
About this article
Title

Ewerolimus w II linii leczenia pacjentki z rakiem nerkowokomórkowym/ brodawczakowatym

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 7, Supp. C (2011)

Article type

Case report

Pages

34-35

Published online

2012-03-30

Page views

491

Article views/downloads

1005

Authors

Wojciech Poborski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl