open access

Vol 8, No 3 (2012)
Case report
Published online: 2012-08-29
Get Citation

Przetoka przełykowo-skórna i infekcja zgorzelą gazową po zaprotezowaniu przełyku u pacjenta z zaawansowaną chorobą nowotworową.

Magdalena Osowicka, Marek Paweł Suchorzewski, Jacek Kot
Onkol. Prak. Klin 2012;8(3):119-123.

open access

Vol 8, No 3 (2012)
CASE REPORT
Published online: 2012-08-29

Abstract

Mężczyzna, 73-letni obciążony niewydolnością krążenia, rakiem prostaty z przerzutami do wątroby, został przyjęty do hospicjum stacjonarnego w przebiegu zapalenia śródpiersia i przetoki przełykowo-skórnej okolicy lewego stawu mostkowo-obojczykowego. Wcześniej pacjentowi resekowano część przełyku z powodu przełyku Barreta i protezowano przełyk z powodu pooperacyjnego zwężenia w miejscu zespolenia. Pacjent zgłosił się do szpitala z objawami niewydolności krążenia, bólami w klatce piersiowej i dusznością po 6 miesiącach od założenia protezy przełyku. W badaniu fizykalnym stwierdzono ropień okolicy podobojczykowej lewej, trzeszczący w badaniu palpacyjnym. Zmianę nacięto ewakuując dużą ilość treści ropnej. W badaniu bakteriologicznym wymazu z rany obecne były laseczki zgorzeli gazowej, pacjenta poddano leczeniu tlenem hiperbarycznym, następnie doszło do wytworzenia przetoki przełykowo- -skórnej, lizy obojczyka i wypływu treści żółciowej w okolicy podobojczykowej lewej. Wobec zaawansowania procesu nowotworowego oraz braku możliwości leczenia operacyjnego, po ustąpieniu mikrobiologicznych i klinicznych objawów zgorzeli gazowej, pacjent został objęty opieką hospicjum stacjonarnego, gdzie zmarł wskutek niewydolności wielonarządowej.

Abstract

Mężczyzna, 73-letni obciążony niewydolnością krążenia, rakiem prostaty z przerzutami do wątroby, został przyjęty do hospicjum stacjonarnego w przebiegu zapalenia śródpiersia i przetoki przełykowo-skórnej okolicy lewego stawu mostkowo-obojczykowego. Wcześniej pacjentowi resekowano część przełyku z powodu przełyku Barreta i protezowano przełyk z powodu pooperacyjnego zwężenia w miejscu zespolenia. Pacjent zgłosił się do szpitala z objawami niewydolności krążenia, bólami w klatce piersiowej i dusznością po 6 miesiącach od założenia protezy przełyku. W badaniu fizykalnym stwierdzono ropień okolicy podobojczykowej lewej, trzeszczący w badaniu palpacyjnym. Zmianę nacięto ewakuując dużą ilość treści ropnej. W badaniu bakteriologicznym wymazu z rany obecne były laseczki zgorzeli gazowej, pacjenta poddano leczeniu tlenem hiperbarycznym, następnie doszło do wytworzenia przetoki przełykowo- -skórnej, lizy obojczyka i wypływu treści żółciowej w okolicy podobojczykowej lewej. Wobec zaawansowania procesu nowotworowego oraz braku możliwości leczenia operacyjnego, po ustąpieniu mikrobiologicznych i klinicznych objawów zgorzeli gazowej, pacjent został objęty opieką hospicjum stacjonarnego, gdzie zmarł wskutek niewydolności wielonarządowej.

Get Citation
About this article
Title

Przetoka przełykowo-skórna i infekcja zgorzelą gazową po zaprotezowaniu przełyku u pacjenta z zaawansowaną chorobą nowotworową.

Journal

Oncology in Clinical Practice

Issue

Vol 8, No 3 (2012)

Article type

Case report

Pages

119-123

Published online

2012-08-29

Page views

706

Article views/downloads

2247

Bibliographic record

Onkol. Prak. Klin 2012;8(3):119-123.

Authors

Magdalena Osowicka
Marek Paweł Suchorzewski
Jacek Kot

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl