open access

Vol 70, No 2 (2020)
Other materials agreed with the Editors
Get Citation

Leczenie systemowe pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworowej w kontekście pandemii SARS-CoV-2 – stanowisko Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Piotr J. Wysocki, Łukasz Kwinta, Paweł Potocki, Marek Z. Wojtukiewicz, Barbara Radecka, Piotr Tomczak, Michał Jarząb, Andrzej Kawecki, Maciej Krzakowski
DOI: 10.5603/NJO.2020.0011
·
Nowotwory. Journal of Oncology 2020;70(2):43-46.

open access

Vol 70, No 2 (2020)
COVID-19

Abstract

Not available

Abstract

Not available
Get Citation
About this article
Title

Leczenie systemowe pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworowej w kontekście pandemii SARS-CoV-2 – stanowisko Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Journal

Nowotwory. Journal of Oncology

Issue

Vol 70, No 2 (2020)

Article type

Other materials agreed with the Editors

Pages

43-46

DOI

10.5603/NJO.2020.0011

Bibliographic record

Nowotwory. Journal of Oncology 2020;70(2):43-46.

Authors

Piotr J. Wysocki
Łukasz Kwinta
Paweł Potocki
Marek Z. Wojtukiewicz
Barbara Radecka
Piotr Tomczak
Michał Jarząb
Andrzej Kawecki
Maciej Krzakowski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl