Vol 65, No 4 (2015)
Other materials agreed with the Editors
Published online: 2015-09-11

open access

Page views 441
Article views/downloads 758
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Kronika • Current events in Polish oncology

Kronika • Current events in Polish oncology

Federacja Wielospecjalistycznych Centrów Onkologii

W dniu 9 czerwca br. powołana została Federacja Wielospecjalistycznych Centrów Onkologii, skupiająca wszystkich 16 publicznych centrów regionalnych oraz Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie i Instytut Hematologii i Transfuzjologii. Siedzibą Federacji jest CO-I w Warszawie, a prezesem na 4-letnią kadencję wybrany został prof. Krzysztof Warzocha.

Nagrody Dyrektora Centrum Onkologii

Prof. Krzysztof Warzocha, dyrektor Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, przyznał nagrody za najlepsze prace w Nowotworach opublikowane przez pracowników CO-I w 2014 r.

W kategorii prac oryginalnych nagrodzona została praca „Ocena 20-letnich wyników leczenia i czynników prognostycznych u chorych na raka piersi po mastektomii radykalnej i radioterapii pooperacyjnej” Jacka Gałeckiego, Marty Olszyna-Serementa, Wojciecha Michalskiego, a w kategorii prac przeglądowych — „Prognostyczne czynniki ryzyka nieszczelności zespolenia po resekcji przedniej u chorych na raka odbytnicy: kiedy zabezpieczająca stomia jest rzeczywiście potrzebna? Przegląd piśmiennictwa omawiającego 15 457 chorych” Andrzeja Rutkowskiego, Tomasza Olesińskiego, Leszka Zająca.

Oehme Travel Grant już po raz szósty

W bieżącym roku przyznano już po raz szósty stypendia Oehme Travel Grant dla uczestników Konferencji „Clinical Oncology Update 2015” w Krakowie.

Z inicjatywą stworzenia stypendiów umożliwiających lekarzom z Europy Wschodniej uczestnictwo w dorocznych Konferencjach wystąpili w 2010 roku dwaj krakowscy chirurdzy: Wojciech Wysocki i Andrzej Komorowski. Wraz z rodzinami przekazali na ten cel pierwsze fundusze i zadbali o pozyskiwanie kolejnych. Stypendium zyskało imię dr. Fryderyka T. Oehme — lekarza, który w  Radziwiłłowskim Nieświeżu, na kresach wielonarodościowej I Rzeczypospolitej, opublikował w 1774 roku pierwszy polski opis amputacji piersi.

W ciągu sześciu lat ta szlachetna inicjatywa umożliwiła pobyt w Krakowie i udział w obradach ponad 40 młodym lekarzom z Ukrainy, Białorusi, Rumunii, Litwy, Gruzji, Bułgarii Łotwy Armenii i Mołdawii. Inicjatorom należą się słowa wielkiego uznania, a wszystkim wspierającym — podziękowania i zachęta do kontynuowania dobrego dzieła.

Redakcja Nowotworów
Nowotwory. Journal of Oncology