Kronika | Current events in Polish oncology

Kronika • Current events in Polish oncology

 

 

60-lecie Dolnośląskiego Centrum Onkologii

 

W dniu 10 października 2014 r. odbyły się uroczystości z okazji obchodów 60-lecia Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Rozpoczęły się one odsłonięciem tablicy upamiętniającej twórcę i pierwszego dyrektora naszej placówki dr n. med. Józefa Filipczyka.

W uroczystości uczestniczyła dyrekcja i pracownicy DCO oraz zaproszeni goście na czele z wojewodą dolnośląskim Tomaszem Smolarzem i wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego Jerzym Michalakiem. Patronat nad uroczystościami objęli wojewoda dolnośląski, marszałek województwa dolnośląskiego, prezydent Wrocławia i arcybiskup wrocławski.

Druga część obchodów jubileuszowych miała miejsce w Haston City Hotel. Uroczystość otworzył dyrektor naczelny Andrzej Tatuśko. Odbyła się projekcja filmu jubileuszowego o Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Wojewoda Tomasz Smolarz wręczył najbardziej zasłużonym pracownikom odznaczenia państwowe i resortowe. Złote odznaki honorowe „Zasłużony dla województwa dolnośląskiego” wręczyła przewodnicząca Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Barbara Zdrojewska.

Dyrektor wręczył także okolicznościowe statuetki jubileuszowe gościom, którzy zaszczycili swoją obecnością uroczystość. Jubileuszowe Obchody DCO uświetnili także znakomici wykładowcy: prof. Waldemar Priebe — The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston: „Postęp w zakresie rozwoju badań nad nowymi lekami przeciwnowotworowymi”, prof. Rafał Dziadziuszko — konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii: „Radioterapia — teraźniejszość i przyszłość”, prof. Krzysztof Herman — konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej: „Co rozumiemy przez postęp w leczeniu chirurgicznym nowotworów”, prof. Maciej Krzakowski — konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej: „Co rozumiemy przez postęp w leczeniu systemowym nowotworów?”.

 

 

Po zakończeniu części merytorycznej Konferencji uczestnicy uroczystości wysłuchali koncertu big-bandu Akademii Muzycznej, a następnie udali się na uroczysty bankiet. Dyrektor otrzymał również wiele listownych gratulacji i wyrazów uznania.

 

Dr med. Emilia Filipczyk-Cisarż

Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

 

 

Prof. Jacek Jassem liderem „Listy stu 2014”

 

Gazeta Puls Medycyny od dwunastu lat tworzy rankingi najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie, nazywane „Listą stu”. W tym roku po raz pierwszy stworzono dwie odrębne listy: wpływu na rozwój polskiej medycyny i osobno — wpływu na rozwój polskiego systemu ochrony zdrowotnej.

Pierwsze miejsce w tej drugiej kategorii zajął prof. Jacek Jassem. Gratulujemy! Prof. Jassem znalazł się też na czwartym miejscu listy osób wpływających na rozwój polskiej medycyny.

W pierwszych dziesiątkach obu list znaleźli się też chirurdzy onkolodzy — prof. Adam Maciejewski i prof. Marek Krawczyk, onkolog dziecięcy — prof. Alicja Chybicka, epidemiolog — prof. Witold Zatoński i radioterapeuta — dr Janusz Meder.

 

Odznaczenia i nagrody Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

 

Polskie Towarzystwo Lekarskie podczas dorocznej ceremonii uhonorowało wybitnych przedstawicieli medycyny, wśród których znaleźli się przedstawiciele środowiska onkologów.

Medale „Gloria Medicinae” otrzymali m.in.: prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż — radioterapeuta, onkolog kliniczny, dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, prof. Adam Maciejewski — chirurg z Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach i prof. Eugeniusz Butruk — b. kierownik Kliniki Gastroenterologii w Centrum Onkologii — Instytucie w Warszawie.

Nagrodę PTL za pracę w dziedzinie onkologii opublikowaną w polskim piśmiennictwie, ufundowaną przez Fundację im. Jakuba hr. Potockiego, otrzymała dr Iwona Ługowska z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaka warszawskiego Centrum Onkologii.

 

Konkurs Prezentacji Naukowych w Krakowie

 

Z inicjatywy Krakowskich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych 7 listopada 2014 roku w Krakowie odbył się Konkurs Prezentacji Naukowych, w którym uczestniczyło 17 młodych pracowników reprezentujących dziedziny medycyny, fizyki i fizyki medycznej oraz nauki podstawowe.

W 10-minutowych prezentacjach uczestnicy przedstawili wyniki swoich osiągnięć naukowo-badawczych. Poziom prezentacji był wysoki i bardzo wyrównany, dlatego Komitet Naukowy Konkursu wyróżnił wszystkie prezentacje. Za szczególnie wyróżniające się prezentacje przyznane zostały nagrody, których fundatorami byli: Dyrektor Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie (COI), Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie (IFJ), Krakowskie Oddziały Towarzystw: PTO i PTBR oraz Redakcja czasopisma Medycyna Praktyczna Onkologia.

Laureatami Konkursu zostali: mgr inż. Anna Janecka (COI) — Nagroda Dyrektora IFJ, mgr inż. Jan Gajewski (IFJ) — Nagroda Dyrektora COI, mgr Marzena Rydygier (IFJ) — Nagroda Krakowskich Oddziałów PTO i PTBR oraz lek. med. Małgorzata Domagała-Haduch (COI), lek. med. Dominika Wojton-Dziewońska (COI) i lek. med. Maksymilian Kruczała (COI), którzy otrzymali nagrody Redakcji czasopisma Medycyna Praktyczna Onkologia.

Powyższy Konkurs pozwolił na odkrycie potencjału drzemiącego w młodych pracownikach dwóch krakowskich instytutów naukowo-badawczych, współpracujących od ponad 30 lat. Zainteresowanie Konkursem oraz poziom prezentowanych prac zachęcają, aby w przyszłości stał się on wydarzeniem cyklicznym.

Na końcu należy wspomnieć, że Konkurs odbywał się w dniu urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, która jest patronem Centrum Onkologii — Instytutu oraz Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych.

 

Organizatorzy Konkursu Prezentacji Naukowych

prof. nadzw. dr hab. med. Beata Sas-Korczyńska
— Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w Krakowie

dr n. med. Joanna Niemiec
— Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych w Krakowie

e-mail: z5korczy@cyf-kr.edu.pl

 

 

„Maria Sklodowska-Curie: una polaca en Paris”

 

 

Pod takim tytułem: „Maria Skłodowska-Curie: Polka w Paryżu” zorganizowana została sesja naukowa i wystawa w Museo Nacional de Ciencias Naturales w Madrycie.

Bezpośrednim powodem zorganizowania uroczystości było 100-lecie powołania Institut du Radium w Paryżu (1914); przypomniano przy tej okazji o stworzeniu jeszcze wcześniej el Instituto de la Radioactividad de Madrid (1910) a potem — Instytutu Radowego w Warszawie (1932).

Zaproszony zostałem przez organizatorów do wygłoszenia referatu „Instytut Radowy w Warszawie — Polski Dar Narodowy dla Marii Skłodowskiej-Curie i początki stosowania radu w medycynie” (w oryginalnym tytule użyłem dźwięcznego hiszpańskiego określenia Daru: „un regalo del pueblo polaco”).

Zaproszenie było dużym wyróżnieniem, zważywszy, że w nielicznym gronie wykładowców znaleźli się: Helene Langevin-Joliot — prof. fizyki, córka noblistów Ireny i Fryderyka Joliot-Curie, wnuczka Marii Skłodowskiej i Piotra Curie (zainteresowani genealogią zauważą, że jest żoną Michela Langevin, wnuka Paula Langevin, którego związek z Marią Skłodowską-Curie wywołał swego czasu wielki skandal w ówczesnej bigoteryjnej Francji), Pierre Joliot-Curie — biochemik, prof. honorowy College de France i członek Francuskiej Akademii Nauk, syn Ireny i Fryderyka Joliot-Curie i wnuk Marii oraz Renaud Huynh — dyrektor Musee Curie w Paryżu.

 

Prof. Edward Towpik

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl