Vol 64, No 6 (2014)

Date published: 2015-01-08

Table of Contents

open access

Original articles

System-related delays in diagnosis and treatment of breast cancer in Poland

Sylwia Grodecka-Gazdecka, Piotr Zaborek, Joanna Didkowska, Krystyna de Walden-Gałuszko, Paweł Handschuh, Tadeusz Pieńkowski, Jacek Jassem

DOI: 10.5603/NJO.2014.0084
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):483-490.
Review articles

Importance and usefulness of diagnostic metaloproteinases in breast cancer

Ilona Zaręba, Magdalena Donejko, Edyta Rysiak

DOI: 10.5603/NJO.2014.0085
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):491-495.

Prognostic factors of brain metastases in patients with breast cancer

Tomasz Walasek, Beata Sas-Korczyńska, Paweł Blecharz, Jerzy W. Mituś, Marian Reinfuss

DOI: 10.5603/NJO.2014.0086
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):496-503.
Recommendations

Determinants of successful implementation of population-based cancer screening programmes

Elsebeth Lynge, Sven Törnberg, Lawrence von Karsa, Nereo Segnan, Johannes J.M. van Delden

DOI: 10.5603/NJO.2014.0088
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):511-517.

Polish clinical practice guidelines on Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) with Cytoreductice Surgery (CRS) in peritoneal malignancy treatment

Piotr Rutkowski, Beata Śpiewankiewicz, Krzysztof Herman, Tomasz Jastrzębski, Józef Kładny, Zbigniew Kojs, Maciej Krzakowski, Wojciech Polkowski, Lucjan Wyrwicz, Piotr Wysocki, Marcin Zdzienicki, Wojciech Zegarski

DOI: 10.5603/NJO.2014.0089
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):518-524.
Invited commentary

Czy radioterapia u chorych na raka piersi po operacji oszczędzającej może być jeszcze krótsza, niż obecnie zalecana?

Elżbieta Nowicka, Rafał Tarnawski

DOI: 10.5603/NJO.2014.0092
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):532-535.
Sources to the history of oncology in Poland
In memoriam

Wspomnienie o Profesor Marii Dąbskiej

Anna Nasierowska-Guttmejer

DOI: 10.5603/NJO.2014.0098
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):551-552.

Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Lewińskim

Andrzej Kułakowski

DOI: 10.5603/NJO.2014.0099
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):553-554.
Oncological debates

Prophylactic mastectomy should not be used in high risk breast cancer patients

Sylwia Grodecka-Gazdecka

DOI: 10.5603/NJO.2014.0090
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):525-528.

Prophylactic mastectomy should be used in high risk breast cancer patients

Arkadiusz Jeziorski

DOI: 10.5603/NJO.2014.0091
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):529-531.
Reports

Warszawska Konferencja Onkologiczna

Sławomir Mazur

DOI: 10.5603/NJO.2014.0100
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):555-557.

Sprawozdanie z 34. Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w Liverpoolu

Wojciech M. Wysocki, Dawid Murawa, Agnieszka Kołacińska, Wojciech Polkowski

DOI: 10.5603/NJO.2014.0101
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):558-559.

Podsumowanie Kongresu ESMO 2014

Wojciech M. Wysocki, Katarzyna Pogoda

DOI: 10.5603/NJO.2014.0102
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):560-561.

Sprawozdanie z Krakowskiej Konferencji Onkologicznej

Jerzy Władysław Mituś, Zbigniew Darasz

DOI: 10.5603/NJO.2014.0103
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):562.

Sprawozdanie z Konferencji „Radioterapia śródoperacyjna — doświadczenie ośrodków polskich”

Anna Kulik, Sławomir Mazur

DOI: 10.5603/NJO.2014.0104
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):563-564.
Oncology on the Internet

Znaczenie identyfi katorów obiektów cyfrowych dla czasopism medycznych

Piotr Karwasiński

DOI: 10.5603/NJO.2014.0105
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):565-566.
Books received

Zbigniew Wojtasiński: „Życie z rakiem. Jadowite węże w koszyku”

Jacek Jassem

DOI: 10.5603/NJO.2014.0106
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):567-568.
Current events in Polish oncology

Kronika

DOI: 10.5603/NJO.2014.0109
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):572-574.
Reviewers 2014

Recenzenci 2014

Edward Towpik

DOI: 10.5603/NJO.2014.0110
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):575.
Journal Club

Journal Club

Anna Kowalczyk, Ewa Szutowicz, Anna Wrona, Krzysztof Konopa

DOI: 10.5603/NJO.2014.0111
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):576-581.
Announcements

Komunikaty

DOI: 10.5603/NJO.2014.0112
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):582.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl