Vol 64, No 6 (2014)

Date published: 2015-01-08

Table of Contents

open access

Original article

System-related delays in diagnosis and treatment of breast cancer in Poland

Sylwia Grodecka-Gazdecka, Piotr Zaborek, Joanna Didkowska, Krystyna de Walden-Gałuszko, Paweł Handschuh, Tadeusz Pieńkowski, Jacek Jassem

Research paper (original)

DOI: 10.5603/NJO.2014.0084
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):483-490.
Review article

Importance and usefulness of diagnostic metaloproteinases in breast cancer

Ilona Zaręba, Magdalena Donejko, Edyta Rysiak

Review paper

DOI: 10.5603/NJO.2014.0085
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):491-495.

Prognostic factors of brain metastases in patients with breast cancer

Tomasz Walasek, Beata Sas-Korczyńska, Paweł Blecharz, Jerzy W. Mituś, Marian Reinfuss

Review paper

DOI: 10.5603/NJO.2014.0086
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):496-503.

Update of data on effi cacy of reversible the EGFR tyrosine kinase inhibitors in patients with non-small cell lung cancer and common or rare activating mutations in EGFR gene

Paweł Krawczyk, Katarzyna Kałakucka

Review paper

DOI: 10.5603/NJO.2014.0087
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):504-510.
Recommendations

Determinants of successful implementation of population-based cancer screening programmes

Elsebeth Lynge, Sven Törnberg, Lawrence von Karsa, Nereo Segnan, Johannes J.M. van Delden

Guidelines / Expert consensus

DOI: 10.5603/NJO.2014.0088
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):511-517.

Polish clinical practice guidelines on Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) with Cytoreductice Surgery (CRS) in peritoneal malignancy treatment

Piotr Rutkowski, Beata Śpiewankiewicz, Krzysztof Herman, Tomasz Jastrzębski, Józef Kładny, Zbigniew Kojs, Maciej Krzakowski, Wojciech Polkowski, Lucjan Wyrwicz, Piotr Wysocki, Marcin Zdzienicki, Wojciech Zegarski

Guidelines / Expert consensus

DOI: 10.5603/NJO.2014.0089
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):518-524.
Invited commentary

Czy radioterapia u chorych na raka piersi po operacji oszczędzającej może być jeszcze krótsza, niż obecnie zalecana?

Elżbieta Nowicka, Rafał Tarnawski

DOI: 10.5603/NJO.2014.0092
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):532-535.

Czy radioterapia u chorych na raka piersi po operacji oszczędzającej może być jeszcze krótsza, niż obecnie zalecana?

Beata Sas-Korczyńska

DOI: 10.5603/NJO.2014.0093
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):536-537.

Czy radioterapia u chorych na raka piersi po operacji oszczędzającej może być jeszcze krótsza, niż obecnie zalecana?

Janusz Skowronek

DOI: 10.5603/NJO.2014.0094
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):538-539.

Czy radioterapia u chorych na raka piersi po operacji oszczędzającej może być jeszcze krótsza, niż obecnie zalecana?

Sergiusz Nawrocki

DOI: 10.5603/NJO.2014.0095
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):540-541.
Sources to the history of oncology in Poland

Początki chemioterapii w Polsce: w 40. rocznicę powstania pierwszej w kraju Kliniki Chemioterapii w Instytucie Onkologii w Warszawie

Maryna Rubach, Piotr Siedlecki

DOI: 10.5603/NJO.2014.0097
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):544-550.
In memoriam

Wspomnienie o Profesor Marii Dąbskiej

Anna Nasierowska-Guttmejer

Obituary

DOI: 10.5603/NJO.2014.0098
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):551-552.

Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Lewińskim

Andrzej Kułakowski

Obituary

DOI: 10.5603/NJO.2014.0099
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):553-554.
Oncological debates

Prophylactic mastectomy should not be used in high risk breast cancer patients

Sylwia Grodecka-Gazdecka

DOI: 10.5603/NJO.2014.0090
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):525-528.

Prophylactic mastectomy should be used in high risk breast cancer patients

Arkadiusz Jeziorski

DOI: 10.5603/NJO.2014.0091
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):529-531.
Reports

Warszawska Konferencja Onkologiczna

Sławomir Mazur

Conference report / Report

DOI: 10.5603/NJO.2014.0100
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):555-557.

Sprawozdanie z 34. Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w Liverpoolu

Wojciech M. Wysocki, Dawid Murawa, Agnieszka Kołacińska, Wojciech Polkowski

Conference report / Report

DOI: 10.5603/NJO.2014.0101
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):558-559.

Podsumowanie Kongresu ESMO 2014

Wojciech M. Wysocki, Katarzyna Pogoda

Conference report / Report

DOI: 10.5603/NJO.2014.0102
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):560-561.

Sprawozdanie z Krakowskiej Konferencji Onkologicznej

Jerzy Władysław Mituś, Zbigniew Darasz

Conference report / Report

DOI: 10.5603/NJO.2014.0103
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):562.

Sprawozdanie z Konferencji „Radioterapia śródoperacyjna — doświadczenie ośrodków polskich”

Anna Kulik, Sławomir Mazur

Conference report / Report

DOI: 10.5603/NJO.2014.0104
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):563-564.
Oncology on the Internet

Znaczenie identyfi katorów obiektów cyfrowych dla czasopism medycznych

Piotr Karwasiński

DOI: 10.5603/NJO.2014.0105
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):565-566.
Books received

Zbigniew Wojtasiński: „Życie z rakiem. Jadowite węże w koszyku”

Jacek Jassem

DOI: 10.5603/NJO.2014.0106
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):567-568.

„Kompendium chirurgii onkologicznej” pod red. Arkadiusza Jeziorskiego; współpraca: Piotr Rutkowski

Paweł Murawa

DOI: 10.5603/NJO.2014.0107
Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):569-570.
Current events in Polish oncology

Kronika

Other materials agreed with the Editors

Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):572-574.
Reviewers 2014

Recenzenci 2014

Edward Towpik

Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):575.
Journal Club

Journal Club

Anna Kowalczyk, Ewa Szutowicz, Anna Wrona, Krzysztof Konopa

Other materials agreed with the Editors

Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):576-581.
Announcements

Komunikaty

Announcement

Nowotwory. Journal of Oncology 2014;64(6):582.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl