Sprawozdanie z Konferencji „Radioterapia śródoperacyjna — doświadczenie ośrodków polskich”

Sprawozdanie • Report

 

 

Sprawozdanie z Konferencji „Radioterapia śródoperacyjna — doświadczenie ośrodków polskich”

 

 

 

W dniu 27 września 2014 r. w Centrum Onkologii — Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie odbyło się pierwsze ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli ośrodków stosujących radioterapię śródoperacyjną w leczeniu chorób nowotworowych. Organizatorami spotkania były: Zakład Brachyterapii, Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej oraz Zakład Fizyki Medycznej. W spotkaniu udział wzięło ponad 60 osób (chirurgów-onkologów, radioterapeutów, radiodiagnostów i fizyków medycznych) z siedmiu ośrodków (w Bydgoszczy, Gliwicach, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Warszawie). Konferencja poświęcona była prezentacji dotychczasowych doświadczeń w dziedzinie radioterapii śródoperacyjnej, jak również wymianie poglądów na temat zakresu i formy stosowania tej metody leczenia w onkologii.

 

 

Informacje, dotyczące dotychczasowego doświadczenia poszczególnych ośrodków w radioterapii śródoperacyjnej zaprezentowane w czasie konferencji, zebrano w formie tabeli zamieszczonej poniżej.

W trakcie dyskusji panelowej wszyscy prelegenci podnosili problem trudności w uzyskaniu refundacji procedur radioterapii śródoperacyjnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pojawił się również postulat wystąpienia do towarzystw naukowych (PTChO — Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej; PTO — Polskiego Towarzystwa Onkologicznego; PTRO — Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej; PTFM — Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej) z prośbą o poparcie dalszego rozwoju tej metody leczenia oraz jej finansowania.

 

 

Spotkanie pozwoliło na integrację środowiska specjalistów różnych dziedzin medycyny zajmujących się problematyką radioterapii śródoperacyjnej; przebiegało ono w miłej atmosferze, dając możliwość nieskrępowanej wymiany doświadczeń i poglądów o tej metodzie leczenia.

 

Dr n. med. Anna Kulik

Dr n. med. Sławomir Mazur

Centrum Onkologii — Instytut

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl