Vol 56, No 4 (2006)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 317
Article views/downloads 1062
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Przerzut do jądra jako pierwszy objaw rozsianego raka okrężnicy. Opis przypadku

M. Ostapiuk, G. Świątoniowski, S. Brużewicz, E. Suder, B. Ceglarski, E. Prudlak, J. Rozciecha, T. Kłaniewski
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(4):456.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology