Vol 56, No 4 (2006)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 317
Article views/downloads 578
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Pooperacyjne napromienianie chorych na glejaka wielopostaciowego mózgu masywnymi dawkami frakcyjnymi z planowaną przerwą 2 albo 4 tygodnie pomiędzy seriami. Wstępne wyniki prospektywnego badania klinicznego

B. Gliński, T. Szpytma, J. Urbański, E. Pluta, A. Mucha-Małecka, M. Ząbek, J. Skołyszewski
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(4):450.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology