Vol 56, No 4 (2006)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 318
Article views/downloads 531
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Kalkulowanie dawki na obwodzie objętości tarczowej i histogramy dawka-objętość: fuzja pierwotnego założenia i nowoczesnej technologii celem usprawnienia brachyterapii

J. N. Aronowitz, L. Liu, R. Haq, S. Pohar
Nowotwory. Journal of Oncology 2006;56(4):432.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology