Vol 58, No 6 (2008)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 300
Article views/downloads 920
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Incidental irradiation – obszary dawek pominiętych w radioterapii konformalnej: zysk terapeutyczny i/lub ryzyko późnych powikłań

B. Maciejewski, L. Kępka, R. H. Withers
Nowotwory. Journal of Oncology 2008;58(6):505.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology