Vol 59, No 4 (2009)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 311
Article views/downloads 942
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Odległe wyniki rozszerzania zwężeń dolnego odcinka przewodu pokarmowego w chorobie Crohna cewnikiem balonowym w endoskopii

K. Stienecker, D. Gleichmann, U. Neumayer, H. J. Glaser, C. Tonus
Nowotwory. Journal of Oncology 2009;59(4):256.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology