Vol 60, No 4 (2010)
Artykuły oryginalne

open access

Page views 297
Article views/downloads 1034
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ocena skuteczności i ryzyka niepowodzeń mikrozespoleń naczyniowych w chirurgii rekonstrukcyjnej u chorych na miejscowo zaawansowanego raka regionu głowy i szyi

M. Grajek
Nowotwory. Journal of Oncology 2010;60(4):310.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF fileNowotwory. Journal of Oncology