open access

Vol 63, No 4 (2013)
Historia medicinae
Published online: 2013-08-28
Get Citation

Wybrane wydarzenia w historii medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rakiem Część 2 Od Wesaliusza (1514–1564) do Johna Huntera (1728–1793)

Richard F. Mould
DOI: 10.5603/NJO.2013.0022
·
Nowotwory. Journal of Oncology 2013;63(4):332-337.

open access

Vol 63, No 4 (2013)
Historia medicinae
Published online: 2013-08-28

Abstract

Niniejsze zestawienie chronologiczne stanowi wybór znaczących wydarzeń w historii medycyny, bezpośrednio lubpośrednio związanych z chorobami nowotworowymi. Przyczynkiem do powstania tego zestawienia był fakt, żeukazało się dotychczas stosunkowo niewiele zestawień chronologicznych dotyczących historii onkologii, a spośródtych opublikowanych wiele nie ma przywołanych źródeł i nie przytacza lat życia lekarzy, chirurgów i badaczy. Autorma zatem nadzieję, że poniższy, uporządkowany w czasie i opatrzony wykazem piśmiennictwa, wybór wydarzeńi postaci będzie szczególnie pomocny dla wszystkich, którzy bardziej szczegółowo piszą o historii medycyny, a o historiionkologii w szczególności.

Abstract

Niniejsze zestawienie chronologiczne stanowi wybór znaczących wydarzeń w historii medycyny, bezpośrednio lubpośrednio związanych z chorobami nowotworowymi. Przyczynkiem do powstania tego zestawienia był fakt, żeukazało się dotychczas stosunkowo niewiele zestawień chronologicznych dotyczących historii onkologii, a spośródtych opublikowanych wiele nie ma przywołanych źródeł i nie przytacza lat życia lekarzy, chirurgów i badaczy. Autorma zatem nadzieję, że poniższy, uporządkowany w czasie i opatrzony wykazem piśmiennictwa, wybór wydarzeńi postaci będzie szczególnie pomocny dla wszystkich, którzy bardziej szczegółowo piszą o historii medycyny, a o historiionkologii w szczególności.
Get Citation
About this article
Title

Wybrane wydarzenia w historii medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rakiem Część 2 Od Wesaliusza (1514–1564) do Johna Huntera (1728–1793)

Journal

Nowotwory. Journal of Oncology

Issue

Vol 63, No 4 (2013)

Pages

332-337

Published online

2013-08-28

DOI

10.5603/NJO.2013.0022

Bibliographic record

Nowotwory. Journal of Oncology 2013;63(4):332-337.

Authors

Richard F. Mould

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl