Vol 63, No 4 (2013)

Date published: 2013-08-28

Table of Contents

open access

Original article

Poprawa przeżyć chorych na nowotwory złośliwe w Polsce. Analiza przeżyć pacjentów zdiagnozowanych w latach 2003–2005

Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska

Research paper (original)

DOI: 10.5603/NJO.2013.0014
Nowotwory. Journal of Oncology 2013;63(4):279-285.

Uwarunkowania opóźnień w diagnostyce i terapii kobiet chorych na raka piersi w Polsce związane z postawami chorych

Sylwia Grodecka-Gazdecka, Piotr Zaborek, Joanna Didkowska, Krystyna de Walden-Gałuszko, Paweł Handschuh, Jacek Jassem, Tadeusz Pieńkowski

Research paper (original)

DOI: 10.5603/NJO.2013.0015
Nowotwory. Journal of Oncology 2013;63(4):286-294.

Chirurgiczne leczenie chorych na raka pęcherzyka żółciowego: doświadczenia własne na podstawie 16 przypadków

Zoran Stojcev, Daniel Maliszewski, Maciej Pytka, Maciej Bobowicz

Research paper (original)

DOI: 10.5603/NJO.2013.0016
Nowotwory. Journal of Oncology 2013;63(4):295-298.

Analiza stanu odżywienia mężczyzn chorych na raka jelita grubego

Agata Lewandowska, Andrzej Deptała, Aleksandra Saniewska-Kilim, Łukasz Błoch, Marcin Kasprzyk

Research paper (original)

DOI: 10.5603/NJO.2013.0017
Nowotwory. Journal of Oncology 2013;63(4):299-304.
Review article

Zastosowanie radioterapii sterowanej obrazem (IGRT) za pomocą kilowoltowej stożkowej tomografi i komputerowej (kV CBCT) w codziennej praktyce klinicznej

Joanna Topczewska-Bruns, Tomasz Filipowski, Robert Chrenowicz, Barbara Pancewicz-Janczuk, Ewa Rożkowska

Review paper

DOI: 10.5603/NJO.2013.0018
Nowotwory. Journal of Oncology 2013;63(4):305-310.

Chemioterapia dootrzewnowa w raku jajnika

Marcin Śniadecki, Adam Ostrowski, Marcin Liro, Dariusz Grzegorz Wydra

Review paper

DOI: 10.5603/NJO.2013.0019
Nowotwory. Journal of Oncology 2013;63(4):311-319.

Zastosowanie nanocząsteczek w leczeniu i diagnostyce nowotworów

Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz, Paulina Olszewska, Elżbieta Mikiciuk-Olasik

Review paper

DOI: 10.5603/NJO.2013.0020
Nowotwory. Journal of Oncology 2013;63(4):320-330.
Letter to the Editor

Głos w dyskusji na temat przyszłości polskiej onkologii

Andrzej W. Szawłowski

Letter to the Editor

DOI: 10.5603/NJO.2013.0021
Nowotwory. Journal of Oncology 2013;63(4):331.
Historia medicinae
In memoriam

Profesor Lucjan Kurylcio — wspomnienie (1932–2013)

Wojciech Polkowski

Obituary

DOI: 10.5603/NJO.2013.0023
Nowotwory. Journal of Oncology 2013;63(4):338-339.
Oncology on the Internet

Serwis PracticeUpdate

Wojciech M. Wysocki

DOI: 10.5603/NJO.2013.0024
Nowotwory. Journal of Oncology 2013;63(4):340-341.
Books received

Książki nadesłane

Janusz A. Siedlecki, Krystyna Serkles, Renata Zaucha

DOI: 10.5603/NJO.2013.0025
Nowotwory. Journal of Oncology 2013;63(4):342-345.
Current events in Polish oncology

Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Other materials agreed with the Editors

DOI: 10.5603/NJO.2013.0028
Nowotwory. Journal of Oncology 2013;63(4):346-348.
Journal Club

Journal Club

NOWOTWORY Journal of Oncology

Other materials agreed with the Editors

DOI: 10.5603/NJO.2013.0029
Nowotwory. Journal of Oncology 2013;63(4):349-354.
Announcements

Komunikaty

Announcement

DOI: 10.5603/NJO.2013.0030
Nowotwory. Journal of Oncology 2013;63(4):355-356.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media Group sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl