Tom 9, Nr 4 (2023)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2024-06-05
Wyświetlenia strony 30
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Przerost lewej komory w EKG — kryteria rozpoznania w zaburzeniach przewodnictwa śródkomorowego

Mateusz Milo1, Agnieszka Olszanecka2
Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2023;9(4):163-167.

Streszczenie

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) należy do podstawowych badań wykonywanych u wszystkich pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (NT). Proces diagnostyki chorych na NT oprócz potwierdzenia rozpoznania NT w wielokrotnych pomiarach ciśnienia, w tym pomiarach pozagabinetowych, obejmuje ocenę globalnego ryzyka sercowo-naczyniowego, identyfikację wszystkich czynników ryzyka, powikłań narządowych, chorób towarzyszących oraz ocenę prawdopodobieństwa wtórnych postaci nadciśnienia. Rozpoznanie przerostu lewej komory (LK) plasuje pacjentów z NT w grupie wysokiego lub bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. Mimo ograniczonej czułości badania EKG w rozpoznawaniu przerostu LK pozostaje ono najszerzej dostępnym narzędziem podstawowej diagnostyki, a rola obecności przerostu LK w EKG w ocenie rokowania została udokumentowana w licznych badaniach. Znajomość kryteriów przerostu LK w EKG, także w obecności zaburzeń przewodnictwa śródkomorowego jest niezwykle istotna w codziennej praktyce. W poniższym artykule przedstawiono elektrokardiograficzne kryteria przerostu lewej komory, ilustrując je przykładami zapisów EKG z praktyki.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?
Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce