Tom 7, Nr 4 (2021)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2021-12-30

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 2918
Wyświetlenia/pobrania artykułu 3102
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Kiedy i dlaczego trzeba zmierzyć ciśnienie tętnicze na obu kończynach górnych? Praktyczne wskazówki ilustrowane opisem przypadków

Maciej Zając1, Mateusz Wylaź1, Marek Rajzer2, Agnieszka Olszanecka2
Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2021;7(4):243-250.

Streszczenie

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi stanowi podstawę rozpoznania nadciśnienia tętniczego, stratyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego oraz oceny skuteczności leczenia przeciwnadciśnieniowego. Warunkiem poprawnej oceny ciśnienia tętniczego
jest wykonanie wielokrotnych pomiarów, z zachowaniem standardów — zarówno dotyczących wiarygodności urządzenia, jak
i przestrzegania techniki pomiaru. Błędy na etapie wykonywania pomiaru ciśnienia tętniczego mogą skutkować poważnymi konsekwencjami w podejmowaniu decyzji klinicznych. Jak wskazuje praktyka oraz dane z piśmiennictwa, przestrzeganie rekomendacji dotyczących liczby oraz okoliczności wykonywania pomiaru ciśnienia tętniczego nadal stanowi wyzwanie w codziennej rzeczywistości pracy lekarskiej.

Poniższy artykuł stanowi podsumowanie aktualnych wytycznych dotyczących techniki gabinetowych pomiarów ciśnienia z uwzględnieniem najczęstszych błędów, w tym — często pomijanego — pomiaru na obu kończynach górnych. Przyczyny różnicy ciśnienia tętniczego krwi na kończynach górnych zilustrowano opisem przypadków pacjentów i opatrzono komentarzem w kontekście praktycznych aspektów zastosowania przedstawionych informacji.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Roerecke M, Kaczorowski J, Myers MG. Comparing Automated Office Blood Pressure Readings With Other Methods of Blood Pressure Measurement for Identifying Patients With Possible Hypertension: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Intern Med. 2019; 179(3): 351–362.
 2. Holland M, Lewis PS. An audit and suggested guidelines for in-patient blood pressure measurement. J Hypertens. 2014; 32(11): 2166–70; discussion 2170.
 3. Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018; 39(33): 3021–3104.
 4. Tykarski A, A, Filipiak KJ, Januszewicz A, et al. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym — 2019 rok Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce. 2019; 5(1): 1–86.
 5. Vischer AS, Burkard T. Principles of Blood Pressure Measurement - Current Techniques, Office vs Ambulatory Blood Pressure Measurement. Adv Exp Med Biol. 2017; 956: 85–96.
 6. Stergiou GS, Palatini P, Parati G, et al. European Society of Hypertension Council and the European Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure Monitoring and Cardiovascular Variability. 2021 European Society of Hypertension practice guidelines for office and out-of-office blood pressure measurement. J Hypertens. 2021; 39(7): 1293–1302.
 7. Aboyans V. Asymmetrical limbs arterial pressures: a new marker of atherosclerosis. Hypertens Res. 2013; 36(5): 394–395.
 8. English JA, Carell ES, Guidera SA, et al. Angiographic prevalence and clinical predictors of left subclavian stenosis in patients undergoing diagnostic cardiac catheterization. Catheter Cardiovasc Interv. 2001; 54(1): 8–11.
 9. Song BoMi, Kim HC, Shim JS, et al. Comparison between Right and Left Upper Arms in Detection of Hypertension. Korean Circ J. 2019; 49(3): 267–277.
 10. Clark CE, Taylor RS, Shore AC, et al. Prevalence of systolic inter-arm differences in blood pressure for different primary care populations: systematic review and meta-analysis. Br J Gen Pract. 2016; 66(652): e838–e847.
 11. Clark CE, Aboyans V. Interarm blood pressure difference: more than an epiphenomenon. Nephrol Dial Transplant. 2015; 30(5): 695–697.
 12. Choroba Takayasu. https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.2.24. (10.08.2020).
 13. de Souza AW, de Carvalho JF. Diagnostic and classification criteria of Takayasu arteritis. J Autoimmun. 2014; 48-49: 79–83.
 14. Seyahi E. Takayasu arteritis: an update. Curr Opin Rheumatol. 2017; 29(1): 51–56.
 15. Hirst AE, Johns VJ, Kime SW. Dissecting aneurysm of the aorta: a review of 505 cases. Medicine (Baltimore). 1958; 37(3): 217–279.
 16. Magdalena Z, Wojciech D. Vademecum radiologiczne kardiologa i kardiochirurga — rozwarstwienie aorty piersiowej. Kardiol po Dyplomie. 2011; 10(3): 86–100.
 17. Schönborn M, Trynkiewicz A, Cebeńko M, et al. Variability of subsequent blood pressure measurements carried out among adult volunteers. Arterial Hypertension. 2019; 23(1): 22–29.
 18. Caesar-Peterson S, Bishop MS. Subclavian Artery Stenosi. StatPearls Publishing, Treasure Island 2021.
 19. Clark CE, Warren FC, Boddy K, et al. Associations Between Systolic Interarm Differences in Blood Pressure and Cardiovascular Disease Outcomes and Mortality: Individual Participant Data Meta-Analysis, Development and Validation of a Prognostic Algorithm: The INTERPRESS-IPD Collaboration. Hypertension. 2021; 77(2): 650–661.
 20. Dewar R, Sykes D, Mulkerrin E, et al. The effect of hemiplegia on blood pressure measurement in the elderly. Postgrad Med J. 1992; 68(805): 888–891.Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce