Tom 7, Nr 4 (2021)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2021-12-30

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 2691
Wyświetlenia/pobrania artykułu 212
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Gruźlica i współistniejące nadciśnienie tętnicze

Anna Marta Flotyńska1, Anna Jabłecka1
Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2021;7(4):259-263.

Streszczenie

Wstęp: Gruźlica jest chorobą zakaźną, z którą mogą współistnieć choroby niezakaźne, na przykład nadciśnienie tętnicze.

Materiał i metody: Przeanalizowano dane 81 pacjentów hospitalizowanych z powodu gruźlicy. Wśród nich u 19,75% występowało nadciśnienie tętnicze. Porównano grupy pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i bez niego pod kątem wieku, wskaźnika masy ciała (BMI), wartości ciśnienia tętniczego, stężenia kreatyniny i transaminaz oraz współwystępowania uzależnień.

Wyniki: Wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu leczenia gruźlicy nadciśnienie tętnicze występowało u 19,75% osób. Pacjenci ze współistniejącym nadciśnieniem tętniczym byli starsi (66,69 roku vs. 53,77 roku; p = 0,0012), mieli większą masę ciała (71,56 kg vs. 58,56 kg; p = 0,0059).

Wnioski: Wśród pacjentów chorujących na gruźlicę nadciśnienie tętnicze występuje rzadziej niż w populacji ogólnej.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Davies P, Lalvani A, Thillai M. Gruźlica. Podręcznik klinicysty. MediPage, Warszawa 2018: MediPage.
 2. Korzeniewska-Koseła M. Gruźlica i Choroby Układu Oddechowego w Polsce w 2019 r. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa 2020.
 3. Główny Urząd Statystyczny. Zachorowania na niektóre choroby zakaźne. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zachorowania-na-niektore-choroby-zakazne,20,1.html# (15.03.2021).
 4. Seegert AB, Rudolf F, Wejse C, et al. Tuberculosis and hypertension-a systematic review of the literature. Int J Infect Dis. 2017; 56: 54–61.
 5. Niklas A, Flotyńska A, Puch-Walczak A, et al. WOBASZ II investigators. Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in the adult Polish population - Multi-center National Population Health Examination Surveys - WOBASZ studies. Arch Med Sci. 2018; 14(5): 951–961.
 6. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ o zdrowiu. Nadciśnienie tętnicze. NFZ, 2019 : maj.
 7. Stepaniak U, Micek A, Waśkiewicz A, et al. Prevalence of general and abdominal obesity and overweight among adults in Poland. Results of the WOBASZ II study (2013-2014) and comparison with the WOBASZ study (2003-2005). Pol Arch Med Wewn. 2016; 126(9): 662–671.
 8. Sęk-Mastej A, Banach M, Mastej M, et al. May Measurement Month 2019: an analysis of blood pressure screening results from Poland. Eur Heart J Suppl. 2021; 23(Suppl B): B124–B127.
 9. Tykarski A, Filipiak KJ, Januszewicz A, et al. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2019 rok — wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadcisnienie Tętnicze w Praktyce. 2019; 5(1): 1–86.
 10. Kiejna A, Piotrowski P, Adamowski T, et al. The prevalence of common mental disorders in the population of adult Poles by sex and age structure — an EZOP Poland study. Psychiatria Polska. 2015; 49: 15–27.
 11. Jakubczyk A, Rehm J, Manthey J, et al. Rozpoznawanie uzależnienia od alkoholu przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej: polskie wyniki europejskiego projektu badawczego Alcoholism in Primary Care. Alcoholism Drug Addict. 2015; 28(3): 163–171.
 12. ekomendacja nr 12/2020 z dnia 30 listopada 2020 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych. https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/ppz/2020/REK/12_2020.pdf.Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce