Tom 7, Nr 2 (2021)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2021-09-08

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1035
Wyświetlenia/pobrania artykułu 443
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Pomiary ciśnienia tętniczego krwi w codziennej praktyce — omówienie i komentarz do praktycznych wytycznych na temat gabinetowych i pozagabinetowych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego 2021

Agnieszka Olszanecka1, Marek Stopa
Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2021;7(2):81-88.

Streszczenie

W artykule podsumowano najważniejsze informacje z najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESC) na temat pomiarów ciśnienia tętniczego (BP). Szczegółowo omówiono klasyczne metody pomiarów ciśnienia tętniczego — pomiary gabinetowe, 24-godzinną automatyczną rejestrację ciśnienia (ABPM) i pomiary domowe (HBPM), a także wskazania do zastosowania konkretnej metody, ich ograniczenia i interpretację wyników. Przeanalizowano także rolę nowych metod pomiarowych: pomiarów nienadzorowanych, użycia bezprzewodowych aparatów do pomiaru ciśnienia typu smarwatch oraz technologii mobilnych „mHealth”, które w niedalekiej przyszłości mogą stanowić podstawowe narzędzie diagnostyki i monitorowania terapii nadciśnienia tętniczego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

  1. Stergiou GS, Palatini P, Parati G, et al. European Society of Hypertension Council and the European Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure Monitoring and Cardiovascular Variability. 2021 European Society of Hypertension practice guidelines for office and out-of-office blood pressure measurement. J Hypertens. 2021; 39(7): 1293–1302.Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce