Tom 7, Nr 1 (2021)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2021-06-22

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 463
Wyświetlenia/pobrania artykułu 390
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Niedostatecznie kontrolowane nadciśnienie tętnicze w przebiegu napadów paniki

Marta Kutniewska-Kubik1, Marcin Kubik2, Jacek Drozdowski2
Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2021;7(1):36-40.

Streszczenie

Wstęp: Tempo i obniżona jakość życia wskutek permanentnego stresu zwiększają ryzyko nadciśnienia tętniczego współwystępującego z zaburzeniami lękowymi. Obecnie brakuje rekomendacji dotyczących diagnostyki i postępowania w podostrych i przewlekłych zaburzeniach psychicznych u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi.

Opis przypadku: W pracy zaprezentowano przypadek kliniczny będący przykładem wpływu niefarmakologicznego leczenia zaburzeń lękowych na wartości ciśnienia tętniczego.

Wnioski: Włączenie do postępowania psychoterapii poznawczo-behawioralnej jako metody skojarzonej z farmakoterapią
nadciśnienia tętniczego może wiązać się z wymierną poprawą kontroli czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

 1. Liu YL, Mi YJ, Zhang B, et al. The Impact of Hypertension Definition Based on Two-visit Strategy on Estimate of Hypertension Burden: Results From the China Health and Nutrition Survey 1989-2011. J Epidemiol. 2021; 31(3): 180–186.
 2. Tykarski A, Filipiak KJ, Januszewicz A, et al. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2019 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce. 2019; 5(1): 1–86.
 3. Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018; 39(33): 3021–3104.
 4. Roerecke M, Tobe SW, Kaczorowski J, et al. Sex-Specific Associations Between Alcohol Consumption and Incidence of Hypertension: A Systematic Review and Meta-Analysis of Cohort Studies. J Am Heart Assoc. 2018; 7(13).
 5. World Health Organization. Geneva 2019. International Classification of Diseases and Mental Disorders, Tenth Revision (ICD-10). https://icd.who.int/browse10/2019/en#/F40-F48 (2021.04.01).
 6. Goldstein A, Chambless D. A reanalysis of agoraphobia. Behav Ther. 1978; 9(1): 47–59.
 7. Clark D. A cognitive approach to panic. Behaviour Research and Therapy. 1986; 24(4): 461–470.
 8. Feldstein C. Hipertensión arterial resistente [Resistant hypertension]. Rev Méd Chile. 2008; 136(4).
 9. Kalmatayeva ZhA, Zholamanova AA. [Clinicoeconomic effectiveness of using psychotherapy to treat patients with essential hypertension]. Ter Arkh. 2015; 87(1): 64–68.
 10. Gray CA, Sims OT, Oh H. Prevalence and Predictors of Co-occurring Hypertension and Depression Among Community-Dwelling Older Adults. J Racial Ethn Health Disparities. 2020; 7(2): 365–373.
 11. Heine B, Sainsbury P. Prolonged emotional disturbance and essential hypertension. Psychother Psychosom. 1970; 18(1): 341–348.
 12. Fattouh N, Hallit S, Salameh P, et al. Prevalence and factors affecting the level of depression, anxiety, and stress in hospitalized patients with a chronic disease. Perspect Psychiatr Care. 2019; 55(4): 592–599.
 13. Stone RA, DeLeo J. Psychotherapeutic control of hypertension. N Engl J Med. 1976; 294(2): 80–84.Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce